HeltFri-seminar

Om vår undervisning

Vi beveger oss inn i en tematikk som viser mediene fra sin verste side. Pornografien binder mennesker i fangenskap, avhengighet og ødelagte relasjoner. Vi ønsker å snakke åpent om et tema som man ofte unngår, spesielt i kristne sammenhenger. Hvorfor gjør vi det?  

Kanskje ordene fra Jesus i Matt 9, 12 kan forklare: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke», sier han og hjelper oss til å ha fokus rett sted. Vi er sendt for å bringe håp, helbredelse og frihet til mennesker. Da må vi også gå inn i pornografiens mørke områder, i tillit til at lyset alltid overvinner mørket.

Derfor tilby vi seminaret «Pornokulturens konsekvenser» hvor vi formidler de negative konsekvensene ved pornobruk, veldokumentert av fakta og forskning. Samtidig ønsker vi å formidle den bedre historien vi tror at mennesker ble skapt for: historien om en Gud som elsker og som er trofast.

Vi holder seminarer til konfirmanter, foresatte, på fagdager, bibelskoler, folkehøyskoler, kristne VGS og grunnskoler, i kirker og på gudstjenesterVi tilpasser seminaret til målgruppe og ønsket tematikk, men vil i all kommunikasjon ha en helhetlig tilnærming til seksualitet hvor Guds gode historie kommer tydelig frem.

Pornokulturens konsekvenser

Seminaret har fokus på hva statistikk og forskning forteller om skadevirkninger ved pornobruk, samt om pornobransjen. Bergitte svarer på spørsmålene: Hva skjer med en verden som har ubegrenset tilgang på pornografi? Hva betyr det at vi lever i en pornokultur? Hva gjør egentlig pornografien med enkeltpersoner, relasjoner og verden?

«Pornografien bryter ned enkeltmennesker og relasjoner, den angriper hjerter og selvbilder og sier at verdien til et menneske kan kjøpes, selges og dermed kastes i søpla. I tillegg ødelegger den det aller fineste og mest sårbare som finnes mellom to mennesker, nemlig sex.» 

En bedre historie

Alexis formidler historien om en Gud som elsker og som er trofast. I HeltFri.net snakker vi frimodig om at vi er skapt i Guds bilde som kvinne og som mann og at ekteskap mellom kvinne og mann er rammen for seksuelt samliv. Alexis har solid kunnskap om hva som er godt og sunt for vår seksualitet og om hvordan vår populærkultur og særlig pornografi er ødeleggende. Les mer om vanlige temaer og undertitler brukt i seminarene. 

Undervisningen til Alexis tilpasses den konkrete bestillingen, men vil generelt inneholde tre faste elementer:

 1. Påvirkning
 2. Medier/pornografi/læring
 3. En bedre historie

«Salomos høysang formidler en bedre historie om seksualitet, intimitet og nærhet enn noen andre kan formidle. Den gode nyheten er at vi er kalt til å leve denne historien.»  

«Pornokulturens konsekvenser»

Se Bergittes konfirmantundervisning fra Riska kirke 23. januar 2020 (35 min):

«Muligheter»

Se Alexis seminar om pornografi fra et ungdomsmøte i Ebeneser Gandal (44 min):

«Pornokulturens konsekvenser: Hva forteller statistikken oss?»

med Bergitte Viste | Veritaskonferansen 2019

Den seksuelle revolusjonens kostnader

Bergitte holder også et seminar som fokuserer på de personlige og samfunnsmessige kostnadene av den seksuelle revolusjonen. I tillegg utforskes lengslene som driver en slik revolusjon. Vi dykker også ned i den bedre historien om seksualitet som mennesket egentlig lengter etter.

Se og hør seminaret fra Veritaskonferansen 2020 her

Booking

Bruk dette kontaktskjemaet hvis du er åpen for at enten Alexis eller Bergitte kan holde seminaret.

  Bruk dette kontaktskjemaet hvis du ønsker å booke seminar med Alexis.

   Bruk dette kontaktskjemaet hvis du ønsker å booke seminar med Bergitte.

    Noe du ønsker å avklare før du bestiller? Sjekk ofte stilte spørsmål eller kontakt oss.

    Ofte stilte spørsmål

    Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte Alexis på telefon 455 04 460 eller via vårt kontaktskjema.
    Hidden module fix to keep the first accordation closed
    Hidden module fix to keep the first accordation closed
    Hva koster et seminar?

    På større arrangementer eller konferanser, både skole, menighet og organisasjoner, avtales det egne honorarsatser.

    Det tas også høyde for fleksibilitet i avtaling av honorarsatser, basert på betalingsevne eller andre faktorer. I utgangspunktet gjelder følgende priser:

    Skole

    Enkelt seminar à 45 min = 4000 kr

    Ved flere timer gis rabatt og det plusses på 500 kr, pr ekstra time. 2 timer = 4000 + 500 = 4500 kr.

    I tillegg kommer reisekostnader, kost & losji (statens satser), som dere må dekke.

     

    Menighet

    Tale ved gudstjeneste  = 3000 kr

    Her er også mulighet til å heller gi kollekt i stedet for honorar.

    Seminar fra 45 min, 60 min og 90 min = 4000 kr

    I tillegg kommer reisekostnader, kost & losji (statens satser), som dere må dekke.

    Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å kombinere foredragene «Pornokulturens konsekvenser» og «En bedre historie?

    Ta kontakt med Bergitte (bergitte@troogmedier.no) eller Alexis (alexis@troogmedier.no), så legger vi til rette!

     

    Hva er vanlige undertitler brukt i foredrag?
    • Sex, kjærester, grenser og sånn
    • Hvordan formidle en bedre historie om seksualitet enn mediene?
    • Bibelens fortelling om seksualitet, samliv og kjønn
    • Barn og unges verden på nett er seksualisert. Har vi som kristne en bedre fortelling? Hvordan kan vi som foreldre snakke med barn om dette?
    • Mange tenker kristen seksualmoral hører fortiden til, og ser den som gledesløs og livsfornektende. Hva er Bibelens fortelling om seksualiteten? Har vi en bedre fortelling enn alternativene som tilbys oss i kulturen?
    • Mediepåvirkning, verdier, skam, grenser og kjærlighet
    • Sunt og sant om seksualitet
    • Bibelen - en kjærlighetshistorie
    • Pornokulturens konsekvenser: Hva skjer med en verden som har ubegrenset tilgang på pornografi?
    Hvordan passer undervisningen inn i skolen?

    Undervisningen fra HeltFri.net er blitt brukt fra 3. klasse på barneskolen til 3.klasse på videregående skole. Flere skoler har hatt oss inne i temadager med spesifikke fokusområder. Ved skolebesøk har vi en tett dialog med skolen og undervisningen tilpasses etter ønske fra skolen. Gjennom arbeidet i Tro & Medier innehar vi solid kompetanse om bevisst mediebruk og påvirkning. Dette er noe mange skoler ønsker at vi implementerer i undervisningen.

    Hvordan respekterer undervisningen mangfoldet blant elevene?

    Vi vet at mange elever ikke har et bevisst forhold til tro. Derfor er undervisningen spisset på refleksjon. HeltFri har klare meninger, men samtidig har vi stor respekt for eleven, uansett meninger og livssyn.

    Hvordan forbereder vi oss på å følge opp deltagerne etter seminaret?

    Erfaringsmessig vil det være mennesker som har spørsmål og utfordringer knyttet, enten til eget liv, eller relasjoner de står i. Det er derfor ønskelig at arrangør legger til rette for en trygg ramme, hvor det er voksne, modne ledere tilstede av begge kjønn, som har mulighet til å samtale med deltagerne i etterkant. I settinger hvor konkrete utfordringer vil bli gitt, ønsker vi et møte i forkant med ledere for å gi råd og innspill.

    Hvilke behov har foredragsholderen for tilkobling til egen mac?

    Det brukes presentasjon med lyd og bilde. Om ikke annet er avtalt, bruker vi egen mac og krever da kabler (bilde/lyd) frem til scenen. Opptak/streaming må avtales i forkant. Vi har overgang til VGA/HDMI og AUX (minijack) til lyd.

    «Dette var gode timer for elevene våre og for meg som lærer. Jeg fikk viktig input for å forstå elevene bedre. Fokuset var tankevekkende. Foredragsholder hadde faglig tyngde og mot til å gi konkrete og direkte råd. Det likte jeg.»
    Lærer ved Tomb videregående skole

    «Alexis traff spikeren på hodet med måten han vinklet tema inn mot elevene våre. Han er oppdatert på dagens trender blant ungdom, og fenger elevene godt med sin levende og entusiastiske formidling.»
    Øystein Lossius, Inspektør ved Danielsen ungdomsskole Frekhaug

    Kontakt

    Vi hører gjerne fra deg    Send oss gjerne spørsmål du har rundt tematikken

     v

     Telefon

     455 04 460
     56 31 40 50


      

     Finn oss

     Fjøsangerveien 45

     5054 Bergen

     Gi en gave

     Vipps: 55256

     Kontonummer 3000.14.66824