Personvernerklæring

HeltFri.net tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 26.04.2024

Heltfri.net, gjennom Senter for tro og medier, forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger, og være åpne om hva vi gjør med dem, uansett hvordan du er i forbindelse med oss. Dette gjelder om du jobber som frivillig for oss, gir gaver, bruker våre tjenester, ønsker informasjon,  undervisning eller vil lære mer om virksomheten.

Vi er forpliktet til å behandle dine personopplysninger slik vårt ansvar tilsier. Vi er pålagt å gi deg informasjonen i disse retningslinjene for personvern under gjeldende lovverk, som inkluderer:

Vi vil bare benytte personopplysninger på måter som det kan være grunn til å forvente.

Behandling av dine personopplysninger skjer under ledelse av eller på vegne av den ideelle organisasjonen Senter for tro og medier (heretter Tro & Medier).

Tro & Medier er registrert på Fjøsangerveien 45, 5054 Bergen. Vårt organisasjonsnummer er 971 492 996.

Disse retningslinjene forteller hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

Om du har noen spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, ta kontakt med oss:

E-post: post@troogmedier.no

Post: Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 BERGEN.

Hva er personopplysninger?

I disse retningslinjene for personvern, blir personopplysninger definert som informasjon om deg som individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personlige preferanser, interesser (inkludert religiøst ståsted) og annen informasjon du deler med oss.

Hvilke personopplysninger registrerer vi?

Vi kan samle inn og lagre personopplysninger…

Når du besøker nettstedet vårt
Du kan besøke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi personopplysninger. Dersom du samtykker til bruk av cookies (informasjonskapsler) i cookie-banneret på nettsiden hjelper du oss til å samle anonym statistikk over bruken av nettsiden. Dette inkluderer antall besøk, gjennomsnittstid brukt på siden, hvilke sider som blir sett, osv. Denne informasjonen samles inn gjennom Google Analytics. Vi kan da for eksempel registrere din IP-adresse og landet du er lokalisert i, hvordan du kom til Heltfri.net (for eksempel via Facebook), hvilken nettleser du brukte og hvilke sider du besøkte på vårt nettsted. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies ved å slette informasjonskapler i nettleseren.

Når du gir oss personopplysninger direkte
Vi kan samle inn og lagre dine personopplysninger når du er i kontakt med oss gjennom dette nettstedet eller andre Tro & Medier relaterte nettsteder. For eksempel kan dette være når du…

 • …benytter noen av kontaktformene som er oppgitt på nettstedet vårt;
 • …støtter vårt arbeid gjennom en pengegave;
 • …registrerer deg i et arrangement;
 • …registrerer deg i en av våre (e-post) tjenester;
 • …registrerer deg i ett av våre e-kurs;
 • …gir oss tilbakemelding;
 • …klager;
 • …søker en ledig stilling eller melder deg som frivillig gjennom vårt nettsted;
 • …korresponderer med en ansatt i Tro & Medier;
 • …når du gir oss informasjon indirekte;
 • …melder inn programreaksjoner;
 • …søker Mediestipend;
 • …er i kontakt med oss vedrørende Medierosen;
 • …registrerer deg som bladabonnement.

Når du har kommuniserer med oss på sosiale medier som Facebook (Messenger), Twitter eller Instagram, kan vi også få innsyn i personlig informasjon om deg. Informasjonen som er tilgjengelig for oss vil være avhengig av hvilke innstillinger du har for personvern på hver av disse plattformene og retningslinjene for personvern på hver plattform. For å forandre innstillingene på disse plattformene, vennligst les deres respektive retningslinjer for personvern.

Om du er 16 eller under?

Om du er 16 år eller yngre, må du få tillatelse fra en av dine foreldre/foresatte før du gir oss noen personopplysninger.

Hvilken informasjon kan vi få innsyn i?

Når du har kontakt med oss via telefon, e-post, ansikt til ansikt, eller via nett, kan vi samle inn opplysninger om deg (referert til i disse retningslinjene som ‘personopplysninger’). Dette kan inkludere navn, adresse,  telefonnummer,  e-postadresse,  fødselsdato, stilling og detaljer om utdanning og karriere, hvorfor du er interessert i Tro & Medier, og annen informasjon du velger å gi oss som omhandler deg personlig.

Lov om datasikkerhet understreker at noen typer personlig informasjon er mer sensitiv. Dette omtales som ‘sensitiv’ personlig informasjon, og dekker informasjon som avdekker etnisk bakgrunn, religiøse eller filosofiske overbevisninger og politiske synspunkter, fagforeningsmedlemskap, genetiske eller biometriske data, informasjon som omhandler helse eller data som omhandler en persons seksualitet eller legning.

Om du eksplisitt samtykker, kan vi også samle inn sensitive personopplysninger dersom du velger å fortelle oss om dine opplevelser når du er i kontakt med oss.

Hvordan og hvorfor bruker vi din informasjon?

Vi bruker dine personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • Administrasjon av gaver: Vi vil bruke personopplysninger du gir til å administrere gaver du gir oss
 • Svar på forespørsel: Om du kontakter oss med et spørsmål, kan vi benytte dine personopplysninger til å svare deg.
 • Pengeinnsamling eller direkte markedsføring: Vi vil bare sende deg markedsføringsinformasjon gjennom e-post, dersom du har samtykket til dette. Om du tar bort samtykket og så velger å motta markedsføringsinformasjon igjen, vil din siste preferanse være gjeldende.
 • Monitorering og evaluering: Vi kan bruke din informasjon for å forbedre den nåværende og fremtidige leveransen av våre tjenester. For å kunne gjøre dette, kan vi bruke tjenester fra andre tjenesteytere.
 • Søknadsprosesser: Vi kan bruke din informasjon dersom du sender eller fyller ut et søknadsformular eller sender oss din CV, bilder eller personlige detaljer.
 • Transaksjonelle sammenhenger: Vi vil behøve dine personopplysninger for å kunne utføre våre forpliktelser ut fra inngåtte kontrakter mellom deg og oss for varer eller tjenester.
 • Tilgang og utvikling av nettstedet: Vi kan bruke dine personopplysninger for å hjelpe deg med tilgang til nettstedet vårt, gjøre opplevelsen personlig, og forbedre og utvikle dette videre.
 • Administrasjon: Vi kan bruke dine personopplysninger til å lagre og håndtere klager, lagre en forespørsel om å ikke motta markedsføringsinformasjon lengre, lagre hva frivillige har gjort for oss, og til å lagre for annen viktig intern statistikk.
 • Beskytte dine interesser: Vi kan bruke dine personopplysninger der vi har grunn til å tro at det er en risiko for alvorlig skade eller mishandling av deg eller andre.
 • Markedsundersøkelser eller forskning: Vi kan invitere deg til å delta i markedsundersøkelser eller forskning for å hjelpe oss å forbedre nettstedet, pengeinnsamling, tjenester eller strategisk utvikling. Deltakelse er alltid frivillig, og ingen individer vil bli identifisert som et resultat av disse undersøkelsene, med mindre du gir samtykke til å offentliggjøre dine tilbakemeldinger.
 • Lover, regler og skattemessige sammenhenger: Der det kreves etter loven, kan vi oppgi dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser.

Vi gjør deg oppmerksom på at vi er avhengig av kontaktinformasjon for å vedlikeholde giveravtaler og informere våre støttespillere om vårt arbeid.

Hvem deler vi informasjonen din med?

Vi vil bare bruke informasjonen du oppgir til det formålet vi opprinnelig ønsket den for. Vi vil ikke, under noen omstendigheter, selge eller dele dine personopplysninger med andre for andre formål, og du vil ikke motta reklame fra andre firmaer, veldedige eller andre organisasjoner som et resultat av at du har oppgitt dine detaljer til oss.

Vi vil bare dele dine data av følgende grunner:

Tredjeparts tjenesteytere: Vi kan behøve å dele din informasjon med datatilbydere eller tjenesteytere som hjelper oss å levere våre tjenester, prosjekter eller aktiviteter som har tilknytning til pengeinnsamling og appeller. Disse tjenesteyterne vil bare handle på instruksjon fra oss, og gjennomgår nøye undersøkelser før vi inngår kontrakt med dem, samt sterke forpliktelser i kontrakten hva angår datasikkerhet. Akkurat nå, har vi avtaler med følgende tjenesteyter:

Der det kreves etter loven: Vi vil følge anmodninger der avdekking av personopplysninger er nødvendig dersom loven krever det. For eksempel kan vi oppgi dine personopplysninger til skattemyndighetene dersom du er under etterforskning, eller til myndigheter som forebygger og oppklarer kriminelle handlinger. Vi kan også dele dine personopplysninger med krisetjenester dersom vi har grunn til å tro at det er risiko for alvorlig skade på deg selv eller andre. Vi ønsker alltid å sikre at dine personopplysninger, av disse tredjeparts tjenesteyterne, bare benyttes til lovlige formål innenfor disse retningslinjene for personvern.

Tredjeparts nettsteder og informasjon

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som blir drevet av tredjepart, sånn som andre organisasjoner, sponsorer, innholdsleverandører og markedsførere. Når du klikker på en lenke eller kobling til et utenforstående nettsted, forlater du nettstedet og blir tatt til sider utenfor vår kontroll der våre personvernregler ikke lenger er gjeldende.
Du må lese retningslinjer for personvern på det aktuelle tredjeparts nettsted for å bli kjent med hvordan personopplysninger vil bli brukt. Vi tilbyr også innhold produsert av tredjeparter på noen av våre nettsteder.  Vi er ikke ansvarlige for retningslinjer for personvern hos slike innholdstilbydere eller tredjeparts nettsteder.

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Vi bruker tekniske og organisatoriske garantier for å sikre at dine personlige opplysninger er sikre. Vi begrenser tilgangen til informasjon på en nødvendig måte, og tar nødvendige tiltak for å sikre at våre folk er oppmerksomme på at slik informasjon bare brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av hvem som har tilgang til informasjon som vi holder for å sikre at informasjonen din bare er tilgjengelig av kvalifiserte, frivillige og tredjeparts samarbeidspartnere.

Hvis du bruker ditt kreditt- eller debetkort til å donere til oss, kjøpe noe eller bestille online, sender vi dine kortdetaljer sikkert til våre betalingsprosesspartnere. Vi gjør dette i samsvar med industristandarder og lagrer ikke detaljene på vår nettside.

Vær likevel klar over at det alltid medfører risiko å sende informasjon over offentlige nettverk eller ved bruk av felles datamaskiner, og vi kan ikke 100 % garantere for datasikkerhet for data (inkludert personopplysninger) oppgitt eller overført over offentlige nettverk.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi vil beholde personopplysninger i forhold til finansielle transaksjoner så lenge loven krever det i forhold til skatteopplysninger (dette kan være opp til seks år etter en pengeoverføring).

Om du ber oss om å ikke bruke din personlige informasjon i forbindelse med markedsføring, kan vi i noen tilfeller være nødt til å legge dine detaljer inn i en liste over personer som ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss.

Av respekt for dine personopplysninger vil vi ikke beholde dem lenger enn nødvendig for de hensikter de var innsamlet, også tatt i betraktning retningslinjer fra Datatilsynet.

Hva med internasjonale overføringer av personopplysninger?

I forbindelse med omGud.net kan vi bruke tjenester fra tjenestetilbudet utenfor det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS), noe som betyr at dine personopplysninger blir overført, prosessert og lagret utenfor EØS-området. Vi gjør oppmerksom på at rettssikkerheten generelt ikke nødvendigvis ligger på samme nivå i land utenfor EØS som den gjør innenfor EØS.

Vi arbeider likevel for å få på plass passende sikringstiltak som beskytter dine personopplysninger, som for eksempel å inkludere standarder godkjent av Europakommisjonen i standardkontrakter. Gjennom å oppgi personlig informasjon til oss, godtar du denne overføringen, prosessering eller lagringen i et område utenfor EØS.

Hvilke rettigheter har du til din personlige informasjon?

Lover om datasikkerhet gir deg rett til å anmode om tilgang til personopplysninger om deg som blir brukt av Tro & Medier og til å rette eventuelle feil. Du har også rett til å be oss slette din personlige informasjon, å be oss om å begrense bruken av den, eller protestere mot bruk av den.

Om du ønsker å benytte disse rettighetene, skriv vennligst et brev (eller e-post) og send det sammen med kopier av to separate id-dokumenter som inneholder foto og bekrefter din adresse, som for eksempel et pass, førerkort, eller bankkort med bilde. Vennligst også legg ved annen relevant informasjon i forbindelse med kontakten du har hatt med oss, dette vil hjelpe oss å finne det som er lagret om deg.

Vi gjør deg oppmerksom på at ved å benytte dine rettigheter mister vi muligheten til å vedlikeholde avtalen og informere deg om vårt arbeid.

Du kan sende oss dokumentene via post til:

Ansvarlig for datasikkerhet

Tro & Medier

Postboks 2420 Solheimsviken,

5824 BERGEN

Eventuelt kan du sende kopi av skjemaet sammen med skannede bilder eller fotografier av dine id-dokumenter til post@troogmedier.no.

Vi svarer deg innen 30 dager etter at vi har mottatt din forespørsel og dine id-dokumenter.

Hvordan klage eller uttrykke bekymring?

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om disse retningslinjene, ønsker å sende en formell klage om vår tilnærming til datasikkerhet eller uttrykke bekymring om personvern, vennligst kontakt Senter for tro og medier.

E-post: post@troogmedier.no

Post: Senter for tro og medier, Bergtorasvei 120, 4633 Kristiansand.

Om du ønsker å klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, vennligst følg vår prosedyre for klager. Om du ikke er fornøyd med svaret du får, kan du ta dette opp med relevant lovbestemt organ, Datatilsynet, postkasse@datatilsynet.no.