Booking

«Jeg vil ikke ha den dritten i livet mitt!»

Gutt (13)

«Seminaret var sykt relevant! Det er et utrolig viktig og relevant tema som mange ikke tør eller vil snakke om blant ungdom!»

Jente (17)

«Dette seminaret har endret mitt syn på så mange ting, spesielt på pornografi.»

Gutt (16)

«Dette var gode timer for elevene våre og for meg som lærer. Jeg fikk viktig input for å forstå elevene bedre. Fokuset var tankevekkende. Foredragsholder hadde faglig tyngde og mot til å gi konkrete og direkte råd. Det likte jeg.»

Lærer ved Tomb vgs

«Alexis traff spikeren på hodet med måten han vinklet tema inn mot elevene våre. Han er oppdatert på dagens trender blant ungdom, og fenger elevene godt med sin levende og entusiastiske formidling.»

Øystein Lossius,
inspektør Danielsen ungdomsskole Frekhaug

;

Om vår undervisning

Vi formidler en bedre historie om identitet, kropp, kjønn og seksualitet.

Guds historie er storslått og svimlende. Bibelen presenterer Gud som Alfa og Omega, begynnelsen og enden, med det gåtefulle navnet «Jeg Er». Han er den allmektige, skaper av universet med alle sine utallige planeter, stjerner og galakser.

I denne historien, som vi alle er en del av, har den menneskelige seksualiteten en helt selvfølgelig plass. Kroppen og seksualiteten er, på samme måte som livet selv, skapt med formål og mening som vi skal oppdage og utforske, og som vi ikke selv behøver å skape. Bibelen inviterer oss til å se alle sider ved livet i sammenheng og i relasjon til han som har skapt oss, elsker oss og går sammen med oss gjennom alt.

Vi søker å presentere noen av hovedelementene i Guds historie og sette det i relasjon til mennesket, vår identitet, seksualitet og livets mening. Utgangspunktet er tillit til og forpliktelse på Bibelens sannhet, autoritet og kraft. Denne autoriteten har et varmt omdreiningspunkt i evangeliet om Jesus Kristus, som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen.

En bedre historie

Undervisningen er bygd opp rundt hovedpunktene: Gud, skapelse, fall, løfte, frelse og gjenopprettelse.

Vi underviser om at vi er skapt i Guds bilde som kvinne og som mann og at ekteskap mellom kvinne og mann er rammen for seksuelt samliv. Les mer om vanlige temaer og undertitler brukt i seminarene. 

Vår undervisning tilpasses den konkrete bestillingen, men vil generelt inneholde noen faste elementer:
1. Påvirkning
2. Medier/pornografi/læring
3. En bedre historie

Ut fra hovedpunktene over ønsker vi også å se en rekke ressurser utvikles, for å formidle denne livgivende, sanne og vakre historien til nye generasjoner og nye mennesker. Slik ønsker vi å se mennesker i fremtiden forstå, tro og leve Guds gode historie om mennesket, seksualiteten, vår identitet og livets mening.

Praktisk informasjon

Om du ikke finner svar på det du lurer på vedrørende seminaret her på denne siden er du velkommen til å kontakte Alexis på telefon 455 04 460 eller via vårt kontaktskjema.

Hidden module fix to keep the first accordation closed

Hidden module fix to keep the first accordation closed

Hvilke behov har foredragsholderen for tilkobling til egen mac?

Det brukes presentasjon med lyd og bilde. Om ikke annet er avtalt, bruker vi egen Mac som krever kabler (bilde/lyd) frem til scenen. Vi har overgang til VGA/HDMI eventuelt minijack til lyd. Dette gir den som formidler mulighet til å tilpasse budskapet, samt ikke være «låst» til en presentasjon. Vi ønsker å teste bilde og lyd i forkant.

Hvordan forbereder vi oss på å følge opp deltagerne etter seminaret?

Erfaringsmessig vil det være mennesker som har spørsmål og utfordringer knyttet, enten til eget liv, eller relasjoner de står i. Det er derfor ønskelig at arrangør legger til rette for en trygg ramme, hvor det er voksne, modne ledere til stede av begge kjønn, som har mulighet til å samtale med deltagerne i etterkant. I settinger hvor konkrete utfordringer vil bli gitt, ønsker vi et møte i forkant med ledere for å gi råd og innspill.

Hva koster et seminar?

På arrangementer eller konferanser, både skole, menighet og organisasjoner, avtales det egne honorarsatser.

Vi ønsker å være fleksible i våre honorarsatser, basert på betalingsevne eller andre faktorer. Tro & Medier driftes utelukkende av givere og honorarer.  I utgangspunktet gjelder følgende priser:

Skole
Undervisning dagtid i skole: 5000 kr
Dagtid med elever og foreldreseminar kveld: 7000 kr
Menighet
Tale ved gudstjeneste 3000 kr
Her er også mulighet til å heller gi kollekt i stedet for honorar.
Seminar 5000
Hel helg avtales individuelt

I tillegg kommer reisekostnader, kost & losji (statens satser).

Fakturaene blir sendt fortrinnsvis i EHF format. Send oss derfor organisasjonsnummer sammen med korrekt fakturaadresse.

Hva er vanlige undertitler brukt i foredrag?
 • Sex, kjærester, grenser og sånn
 • Hvordan formidle en bedre historie om seksualitet enn mediene?
 • Bibelens fortelling om seksualitet, samliv og kjønn
 • Barn og unges verden på nett er seksualisert. Har vi som kristne en bedre fortelling? Hvordan kan vi som foreldre snakke med barn om dette?
 • Mange tenker kristen seksualmoral hører fortiden til, og ser den som gledesløs og livsfornektende. Hva er Bibelens fortelling om seksualiteten? Har vi en bedre fortelling enn alternativene som tilbys oss i kulturen?
 • Mediepåvirkning, verdier, skam, grenser og kjærlighet
 • Sunt og sant om seksualitet
 • Bibelen – en kjærlighetshistorie
 • Pornokulturens konsekvenser: Hva skjer med en verden som har ubegrenset tilgang på pornografi?
Hvordan passer undervisningen inn i skolen?

Undervisningen fra HeltFri.net er blitt brukt fra mellomtrinnet til 3.klasse på videregående skole. Flere skoler har hatt oss inne i temadager med spesifikke fokusområder. Ved skolebesøk ønsker vi en tett dialog med skolen og undervisningen tilpasses etter bestilling fra skolen. Gjennom arbeidet i Tro & Medier innehar vi kompetanse om bevisst mediebruk og påvirkning. Dette er noe mange skoler ønsker at vi implementerer i undervisningen.

Hvordan respekterer undervisningen mangfoldet blant elevene?

Vi vet at mange elever ikke har et bevisst forhold til tro. Derfor er undervisningen spisset på refleksjon. HeltFri har klare meninger, men samtidig har vi stor respekt for eleven, uansett meninger, livssyn og verdier.

Bookingskjema

Her kan du booke undervisning med Alexis Lundh (leder av HeltFri.net) og Marcus T. Vindenes (undervisningsrådgiver i HeltFri.net). Opplysningen du sender inn behandles trygt i henhold til vår personvernerklæring. Undervisningen vil generelt inneholde tre faste elementer:

 1. Påvirkning
 2. Medier/pornografi/læring
 3. En bedre historie
Om du velger "Annen/Uavklart" kan du om ønskelig skrive inn ditt eget forslag til undertittel i feltet "Annen informasjon eller spørsmål".

Retningslinjer for personvern


Heltfri.net, gjennom Senter for tro og medier, forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger, og være åpne om hva vi gjør med dem, uansett hvordan du er i forbindelse med oss. Dette gjelder om du jobber som frivillig for oss, gir gaver, bruker våre tjenester, ønsker informasjon,  undervisning eller vil lære mer om virksomheten.


Vi er forpliktet til å behandle dine personopplysninger slik vårt ansvar tilsier. Vi er pålagt å gi deg informasjonen i disse retningslinjene for personvern under gjeldende lovverk, som inkluderer:Vi vil bare benytte personopplysninger på måter som det kan være grunn til å forvente.


Behandling av dine personopplysninger skjer under ledelse av eller på vegne av den ideelle organisasjonen Senter for tro og medier (heretter Tro & Medier).


Tro & Medier er registrert på Fjøsangerveien 45, 5054 Bergen. Vårt organisasjonsnummer er 971 492 996.


Disse retningslinjene forteller hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.


Om du har noen spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, ta kontakt med oss:


E-post: post@troogmedier.no 


Post: Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 BERGEN.


Hva er personopplysninger?


I disse retningslinjene for personvern, blir personopplysninger definert som informasjon om deg som individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personlige preferanser, interesser (inkludert religiøst ståsted) og annen informasjon du deler med oss.


Hvilke personopplysninger registrerer vi?


Vi kan samle inn og lagre personopplysninger...


Når du besøker nettstedet vårt
 
Du kan besøke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi personopplysninger, inkludert din e-postadresse. Vår nettserver kan samle inn anonym informasjon knyttet til ditt besøk på vår nettside, som IP-adresse og domene brukt til å komme inn på nettstedet, nettleser, nettstedet du brukte for å komme inn på vårt nettsted, sidene du startet og avsluttet på, enhver nettside innenfor vårt nettsted som blir sett av den registrerte IP-adressen og landet du er lokalisert i. Vi bruker denne informasjonen til statistikk på vårt nettsted (som antall besøk, gjennomsnittstid brukt, hvilke sider som blir sett, osv.), og til operasjonelle handlinger som arbeidet med kontinuerlig oppgradering av nettstedet.


Når du gir oss personopplysninger direkte
 
Vi kan samle inn og lagre dine personopplysninger når du er i kontakt med oss gjennom dette nettstedet eller andre Tro & Medier relaterte nettsteder. For eksempel kan dette være når du... • …benytter noen av kontaktformene som er oppgitt på nettstedet vårt;

 • …støtter vårt arbeid gjennom en pengegave;

 • …registrerer deg i et arrangement;

 • …registrerer deg i en av våre (e-post) tjenester;

 • …registrerer deg i ett av våre e-kurs;

 • …gir oss tilbakemelding;

 • …klager;

 • …søker en ledig stilling eller melder deg som frivillig gjennom vårt nettsted;

 • …korresponderer med en ansatt i Tro & Medier;

 • …når du gir oss informasjon indirekte;

 • ...melder inn programreaksjoner;

 • ...søker Mediestipend;

 • ...er i kontakt med oss vedrørende Medierosen;

 • ...registrerer deg som bladabonnement.


Når du har kommuniserer med oss på sosiale medier som Facebook (Messenger), Twitter eller Instagram, kan vi også få innsyn i personlig informasjon om deg. Informasjonen som er tilgjengelig for oss vil være avhengig av hvilke innstillinger du har for personvern på hver av disse plattformene og retningslinjene for personvern på hver plattform. For å forandre innstillingene på disse plattformene, vennligst les deres respektive retningslinjer for personvern.


Vi kan også få innsyn i informasjon om ditt besøk på nettsiden, for eksempel sidene du besøker og hvordan du navigerer på nettstedet, gjennom bruk av Cookies. Vennligst les delen om Cookies i disse retningslinjene for mer informasjon.


Om du er 16 eller under?


Om du er 16 år eller yngre, må du få tillatelse fra en av dine foreldre/foresatte før du gir oss noen personopplysninger.


Hvilken informasjon kan vi få innsyn i?


Når du har kontakt med oss via telefon, e-post, ansikt til ansikt, eller via nett, kan vi samle inn opplysninger om deg (referert til i disse retningslinjene som ‘personopplysninger'). Dette kan inkludere navn, adresse,  telefonnummer,  e-postadresse,  fødselsdato, stilling og detaljer om utdanning og karriere, hvorfor du er interessert i Tro & Medier, og annen informasjon du velger å gi oss som omhandler deg personlig.


Lov om datasikkerhet understreker at noen typer personlig informasjon er mer sensitiv. Dette omtales som ‘sensitiv' personlig informasjon, og dekker informasjon som avdekker etnisk bakgrunn, religiøse eller filosofiske overbevisninger og politiske synspunkter, fagforeningsmedlemskap, genetiske eller biometriske data, informasjon som omhandler helse eller data som omhandler en persons seksualitet eller legning.


Om du eksplisitt samtykker, kan vi også samle inn sensitive personopplysninger dersom du velger å fortelle oss om dine opplevelser når du er i kontakt med oss.


Hvordan og hvorfor bruker vi din informasjon?


Vi bruker dine personopplysninger i følgende sammenhenger:


●      Administrasjon av gaver: Vi vil bruke personopplysninger du gir til å administrere gaver du gir oss


●      Svar på forespørsel: Om du kontakter oss med et spørsmål, kan vi benytte dine personopplysninger til å svare deg.


●      Pengeinnsamling eller direkte markedsføring: Vi vil bare sende deg markedsføringsinformasjon gjennom e-post, dersom du har samtykket til dette. Om du tar bort samtykket og så velger å motta markedsføringsinformasjon igjen, vil din siste preferanse være gjeldende.


●      Monitorering og evaluering: Vi kan bruke din informasjon for å forbedre den nåværende og fremtidige leveransen av våre tjenester. For å kunne gjøre dette, kan vi bruke tjenester fra andre tjenesteytere.


●      Søknadsprosesser: Vi kan bruke din informasjon dersom du sender eller fyller ut et søknadsformular eller sender oss din CV, bilder eller personlige detaljer.


●      Transaksjonelle sammenhenger: Vi vil behøve dine personopplysninger for å kunne utføre våre forpliktelser ut fra inngåtte kontrakter mellom deg og oss for varer eller tjenester.


●      Tilgang og utvikling av nettstedet: Vi kan bruke dine personopplysninger for å hjelpe deg med tilgang til nettstedet vårt, gjøre opplevelsen personlig, og forbedre og utvikle dette videre.


●      Administrasjon: Vi kan bruke dine personopplysninger til å lagre og håndtere klager, lagre en forespørsel om å ikke motta markedsføringsinformasjon lengre, lagre hva frivillige har gjort for oss, og til å lagre for annen viktig intern statistikk.


●      Beskytte dine interesser: Vi kan bruke dine personopplysninger der vi har grunn til å tro at det er en risiko for alvorlig skade eller mishandling av deg eller andre.


●      Markedsundersøkelser eller forskning: Vi kan invitere deg til å delta i markedsundersøkelser eller forskning for å hjelpe oss å forbedre nettstedet, pengeinnsamling, tjenester eller strategisk utvikling. Deltakelse er alltid frivillig, og ingen individer vil bli identifisert som et resultat av disse undersøkelsene, med mindre du gir samtykke til å offentliggjøre dine tilbakemeldinger.


●      Lover, regler og skattemessige sammenhenger: Der det kreves etter loven, kan vi oppgi dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser.


Vi gjør deg oppmerksom på at vi er avhengig av kontaktinformasjon for å vedlikeholde giveravtaler og informere våre støttespillere om vårt arbeid.


Hvem deler vi informasjonen din med?


Vi vil bare bruke informasjonen du oppgir til det formålet vi opprinnelig ønsket den for. Vi vil ikke, under noen omstendigheter, selge eller dele dine personopplysninger med andre for andre formål, og du vil ikke motta reklame fra andre firmaer, veldedige eller andre organisasjoner som et resultat av at du har oppgitt dine detaljer til oss.


Vi vil bare dele dine data av følgende grunner:


Tredjeparts tjenesteytere: Vi kan behøve å dele din informasjon med datatilbydere eller tjenesteytere som hjelper oss å levere våre tjenester, prosjekter eller aktiviteter som har tilknytning til pengeinnsamling og appeller. Disse tjenesteyterne vil bare handle på instruksjon fra oss, og gjennomgår nøye undersøkelser før vi inngår kontrakt med dem, samt sterke forpliktelser i kontrakten hva angår datasikkerhet. Akkurat nå, har vi avtaler med følgende tjenesteyter:Der det kreves etter loven: Vi vil følge anmodninger der avdekking av personopplysninger er nødvendig dersom loven krever det. For eksempel kan vi oppgi dine personopplysninger til skattemyndighetene dersom du er under etterforskning, eller til myndigheter som forebygger og oppklarer kriminelle handlinger. Vi kan også dele dine personopplysninger med krisetjenester dersom vi har grunn til å tro at det er risiko for alvorlig skade på deg selv eller andre. Vi ønsker alltid å sikre at dine personopplysninger, av disse tredjeparts tjenesteyterne, bare benyttes til lovlige formål innenfor disse retningslinjene for personvern.


Tredjeparts nettsteder og informasjon


Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som blir drevet av tredjepart, sånn som andre organisasjoner, sponsorer, innholdsleverandører og markedsførere. Når du klikker på en lenke eller kobling til et utenforstående nettsted, forlater du nettstedet og blir tatt til sider utenfor vår kontroll der våre personvernregler ikke lenger er gjeldende.
 Du må lese retningslinjer for personvern på det aktuelle tredjeparts nettsted for å bli kjent med hvordan personopplysninger vil bli brukt. Vi tilbyr også innhold produsert av tredjeparter på noen av våre nettsteder.  Vi er ikke ansvarlige for retningslinjer for personvern hos slike innholdstilbydere eller tredjeparts nettsteder.


Hvordan beskytter vi informasjonen din?


Vi bruker tekniske og organisatoriske garantier for å sikre at dine personlige opplysninger er sikre. Vi begrenser tilgangen til informasjon på en nødvendig måte, og tar nødvendige tiltak for å sikre at våre folk er oppmerksomme på at slik informasjon bare brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.


Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av hvem som har tilgang til informasjon som vi holder for å sikre at informasjonen din bare er tilgjengelig av kvalifiserte, frivillige og tredjeparts samarbeidspartnere.


Hvis du bruker ditt kreditt- eller debetkort til å donere til oss, kjøpe noe eller bestille online, sender vi dine kortdetaljer sikkert til våre betalingsprosesspartnere. Vi gjør dette i samsvar med industristandarder og lagrer ikke detaljene på vår nettside.


Vær likevel klar over at det alltid medfører risiko å sende informasjon over offentlige nettverk eller ved bruk av felles datamaskiner, og vi kan ikke 100 % garantere for datasikkerhet for data (inkludert personopplysninger) oppgitt eller overført over offentlige nettverk.


Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?


Vi vil beholde personopplysninger i forhold til finansielle transaksjoner så lenge loven krever det i forhold til skatteopplysninger (dette kan være opp til seks år etter en pengeoverføring).


Om du ber oss om å ikke bruke din personlige informasjon i forbindelse med markedsføring, kan vi i noen tilfeller være nødt til å legge dine detaljer inn i en liste over personer som ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss.


Av respekt for dine personopplysninger vil vi ikke beholde dem lenger enn nødvendig for de hensikter de var innsamlet, også tatt i betraktning retningslinjer fra Datatilsynet.


Hva med internasjonale overføringer av personopplysninger?


I forbindelse med omGud.net kan vi bruke tjenester fra tjenestetilbudet utenfor det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS), noe som betyr at dine personopplysninger blir overført, prosessert og lagret utenfor EØS-området. Vi gjør oppmerksom på at rettssikkerheten generelt ikke nødvendigvis ligger på samme nivå i land utenfor EØS som den gjør innenfor EØS.


Vi arbeider likevel for å få på plass passende sikringstiltak som beskytter dine personopplysninger, som for eksempel å inkludere standarder godkjent av Europakommisjonen i standardkontrakter. Gjennom å oppgi personlig informasjon til oss, godtar du denne overføringen, prosessering eller lagringen i et område utenfor EØS.


Hvilke rettigheter har du til din personlige informasjon?


Lover om datasikkerhet gir deg rett til å anmode om tilgang til personopplysninger om deg som blir brukt av Tro & Medier og til å rette eventuelle feil. Du har også rett til å be oss slette din personlige informasjon, å be oss om å begrense bruken av den, eller protestere mot bruk av den.


Om du ønsker å benytte disse rettighetene, skriv vennligst et brev (eller e-post) og send det sammen med kopier av to separate id-dokumenter som inneholder foto og bekrefter din adresse, som for eksempel et pass, førerkort, eller bankkort med bilde. Vennligst også legg ved annen relevant informasjon i forbindelse med kontakten du har hatt med oss, dette vil hjelpe oss å finne det som er lagret om deg.


Vi gjør deg oppmerksom på at ved å benytte dine rettigheter mister vi muligheten til å vedlikeholde avtalen og informere deg om vårt arbeid.


Du kan sende oss dokumentene via post til:


Ansvarlig for datasikkerhet


Tro & Medier


Postboks 2420 Solheimsviken, 


5824 BERGEN


Eventuelt kan du sende kopi av skjemaet sammen med skannede bilder eller fotografier av dine id-dokumenter til post@troogmedier.no


Vi svarer deg innen 30 dager etter at vi har mottatt din forespørsel og dine id-dokumenter.


Hvordan klage eller uttrykke bekymring?


Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om disse retningslinjene, ønsker å sende en formell klage om vår tilnærming til datasikkerhet eller uttrykke bekymring om personvern, vennligst kontakt Senter for tro og medier.


E-post: post@troogmedier.no 


Post: Senter for tro og medier, Bergtorasvei 120, 4633 Kristiansand.


Om du ønsker å klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, vennligst følg vår prosedyre for klager. Om du ikke er fornøyd med svaret du får, kan du ta dette opp med relevant lovbestemt organ, Datatilsynetpostkasse@datatilsynet.no. 


 

Opptak fra seminarer

«Pornokulturens konsekvenser»

Se Bergittes konfirmantundervisning fra Riska kirke 23. januar 2020 (35 min):

Seminaret har fokus på hva statistikk og forskning forteller om skadevirkninger ved pornobruk, samt om pornobransjen. Bergitte svarer på spørsmålene: Hva skjer med en verden som har ubegrenset tilgang på pornografi? Hva betyr det at vi lever i en pornokultur? Hva gjør egentlig pornografien med enkeltpersoner, relasjoner og verden?

«Pornokulturens konsekvenser: Hva forteller statistikken oss?»

med Bergitte Viste | Veritaskonferansen 2019

«Muligheter»

Se Alexis seminar om pornografi fra et ungdomsmøte i Ebeneser Gandal (44 min):

Den seksuelle revolusjonens kostnader

Dette seminaret med Bergitte Viste fra Veritaskonferansen 2020 fokuserer på de personlige og samfunnsmessige kostnadene av den seksuelle revolusjonen. I tillegg utforskes lengslene som driver en slik revolusjon. Hun dykker også ned i den bedre historien om seksualitet som mennesket egentlig lengter etter.