Tapt identitet og skadet selvbilde: Hva er galt med oss?

Alexis underviser fra Kol 3,5-10 om å legge av det gamle mennesket. Seminaret er fra Veritaskonferansen 2021. Veritaskonferansen ønsker å styrke kristne i troen på Jesus som Sannheten.

Podcast