Tapt identitet og skadet selvbilde: Hva er galt med oss?

Alexis underviser fra Kol 3,5-10 om å legge av det gamle mennesket. Seminaret er fra Veritaskonferansen 2021. Veritaskonferansen ønsker å styrke kristne i troen på Jesus som Sannheten.

Podcast

Elsket, ønsket og villet av en Gud som er god

Elsket, ønsket og villet av en Gud som er god

"En bedre historie» er på mange måter en historie om håp. Håpet om å bli møtt på våre dypeste lengsler og hvor vi erfarer fred og forsoning.", forteller Alexis i denne podcast-episoden....