Vi har fremdeles en elefant i kirken!

Artikler og statistikker om bruk av pornografi blant kristne er utfordrende. Spørsmålet melder seg raskt: Kan dette virkelig stemme?

«For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (Ef 6, 12)

Vi rørte ved en nerve og fikk mange tilbakemeldinger etter mediekommentaren: «Vi har en elefant i kirken», som tok opp bruk av pornografi blant kristne. 77 prosent kvinner og 23 prosent menn engasjerte seg synlig på nett eller responderte på mail. Responsen speiler godt statistikk og mekanismer knyttet til skam.

William Wilberforce kjempet for å få slutt på slavehandelen tidlig på 1800-tallet. Det som virker selvsagt for oss i dag var ikke det på hans tid. I forbindelse med denne kampen uttalte Wilberforce noe som også er relevant for oss i dag: «Du kan velge å se en annen vei, men du kan aldri si igjen at du ikke visste.»

En atmosfære mettet av Guds nåde

En debatt om pornografi i den lokale kirken bør være preget av Guds nåde og kraften knyttet til Guds ord. Statistikk og fakta er kun nyhetsoppslag. Paulus modellerer Guds nåde og håp i all sin undervisning. På tross av ekstreme situasjoner, også seksuell umoral, starter Paulus konsekvent med å bekrefte identiteten og sannheten om de han skriver til: «Til alle Guds elskede, kalte og hellige!» Paulus vender alltid tilbake til kjernen og minner oss på hvem som kalte oss, og som kaller oss til frihet. I denne atmosfæren, mettet av Gud nåde, ligger kraften til å skape alt på nytt.

Ikke bare din skitne hemmelighet

«Skammen er sterkt knyttet til taushet. Skam er opplevelsen av egen uverdighet, og den snakker man ikke gjerne om.» Dette skriver psykiater Finn Skårderud i Skammens stemmer.  

Alt ved pornografi er løgn, til og med skammen lyver. Skam forteller at du er uverdig. Skammen lyver om at det bare er din skitne hemmelighet og alt håp er ute. Det er ikke sant! Håpet kan ikke skilles fra frelsen. Paulus forklarer dette når han skriver til sine kjære venner i Roma i kapittel 8. Der beskriver han så vakkert at Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Du er skapt i Guds bilde, til et liv i frihet. I denne sannheten ligger kraften som kan bryte avhengighet og ta bort skamfølelsen.

Menneskehandel og moderne slaveri

Som kirke har vi tatt et betydelig ansvar for å avskaffe moderne slaveri. Kirken går i stille protesttog, løper, tar nye profilbilder og samler store summer til avskaffing og forebygging. Dette er evangeliet i praksis og Jesu hender som strekkes ut til de mest sårbare. Sammenhengen mellom sex-trafficking og pornografi er tett og dokumenterbar. Klikk på pornografiske sider øker etterspørselen, og etterspørsel er drivstoffet til trafficking.

Under Nordiske Mediedager i Bergen utfordret jeg skaperne av NRK-dokumentaren «Lykkelandet» til å lage en dokumentar om de som kjøper seksuelle tjenester. Det håper jeg de våger å gjøre! Etter NRK-dokumentaren ble menneskene som dokumentaren omhandlet spyttet på og sparket på åpen gate, men de som utgjør markedet blir ikke konfrontert.

Bildet er sammensatt og det er åpenbart at det å fjerne tiggere uten å gjøre noe med etterspørselen etter prostituerte er som å øse ut av en båt under vann. Dokumentaren konkluderte med at prostitusjon er en stor del av inntektsgrunnlaget for mange «lykkejegere». Dette er tøffe spørsmål som setter oss som samfunn på prøve. Vi kan ikke lyve om hvordan pornografi endrer synet på menneskeverdet og hvordan mennesker kjøpes og selges. Om kristne sluttet å bruke pornografi ville kampen for avskaffelse av moderne slaveri hatt langt større gjennomslagskraft.

Snakker der andre tier

Vi har ikke den luksusen at vi kan ignorere ropet fra Guds folk om å bli fridd ut av dette mørket. Det angår oss alle. Vi vet at det er sensitivt og at mange vegrer seg, men vi kan ikke se en annen vei og si at vi ikke visste. Derfor har Tro & Medier startet HeltFri.net, for å forebygge, gi håp, hjelp og vise vei til et nytt liv. Her trenger vi kirker som står sammen med oss, vi trenger at kvinner og menn, unge og eldre sier at nok er nok!

Kronikken kan brukes fritt med kildehenvisning. Den ble først publisert i Mediekommentaren uke 24 fra Tro & Medier

Kronikker

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved...

En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Pornobransjen lykkes nå med å selge «corona porn» med gratis prøveperioder, men noen betaler en høy pris. Mer tid hjemme kan bety mer tid til å investere i gode og nære...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev...