Snakk med hjerte

Våg å snakke om det

Pornografi kan være et krevende tema å snakke om – det være seg i et parforhold, med barna eller i kirka. Jeg ønsker å strekke meg etter Jesus sin standard for hvordan han gjennomførte vanskelige samtaler.

Min læremester Jesus og da ekspert på vanskelige samtaler sjokkerte verden med hvordan han håndterte disse situasjonene – og hva han underviste om dem. Hans omgangskrets ble mennesker som trådte feil og slet med skam, skyld, avhengighet, med et desperat behov for å bli satt i frihet. Jeg leter alltid etter hjertet, farshjertet, han som står med åpne armer, og jeg vet hvor jeg finner det: Jesus.

Snakk med hjerte

Snakk med hjertet når skal du ta opp temaet pornografi, ransak hjertet og finn motivet ditt. Er dette noe du bare bør gjøre som er på «programmet» eller ønsker du å bringe mennesker nærmere Gud? Jeg har hatt disse samtalene med mange og noe famlende fant jeg motivet mitt; farshjertet.

Det vokste frem og modnet over tid og er det mest dekkende ordet for motiv. Det bør være en grunnleggende kjærlighet til stede for barna dine eller til menneskene du snakker med og et ønske om at de skal leve et liv i frihet.

Ekstreme krefter

Ærlighet varer lengst og jeg har min egen historie hvor jeg tidlig i tenårene var i kontakt med disse løgnene. Pornografi har utvilsomt ekstreme krefter og er en forbannelse over enkeltliv, ekteskap og samfunn. Det er en hemmelighet som er så vanskelig å snakke om og så skamfull at det kan kreve jordskjelv før den kommer til overflaten.

Bekreft identiteten først

Identiteten vår er avgjørende for våre handlinger og valg. Paulus var klar over dette og veldig nøye med å bekrefte identitet før han underviste. Om han skrev et personlig brev eller skrev til en menighet åpnet med han med ord som: «Dere hellige, Guds elskede og kalte, de som er helliget i Kristus, fred og nåde».

Så mitt råd vil være å bekrefte identitet, si ordene tydelig. På et fundament bygget av kjærlighet vil dine ord som taler sannhet danne grunnlag for den videre undervisningen.

Undervis om temaet

De andre artiklene på denne siden legger et fantastisk grunnlag for å kunne snakke om pornografi med tyngde og kunnskap.

Jeg vil råde deg til å være konkret, tydelig, ærlig, rett frem, godt forberedt og systematisk.

  • Hva er pornografi?
  • Hvor finner vi pornografi? Nett, magasiner, erotiske bøker, filmer.
  • Hvorfor skjule sine «spor»? Snakk om skam.
  • Plasser driften, hvor kommer dette fra? Hvorfor gjemte Adam seg? Han hadde syndet, det som var så nydelig før var nå forgiftet.
  • Hva gjør dette med tanker og fantasier om andre? Ta opp pornografi sitt bilde på seksualitet og menneskesynet.
  • Når det gjelder onani, hvordan gir pornografi næring til denne lysten?
  • Tilpass undervisningen til om du underviser gifte mennesker, unge, single, jenter eller gutter.
  • Hva frarøver dette ektefellen? Snakk om ensomhet og åpenhet.

Kall en spade en spade eller ormeyngel for ormeyngel, du vil konfrontere dette mørke. Underveis i undervisningen kan det være nødvendig med refleksjon og spørsmål. Jeg vil fraråde bruk av bilder med og uten sladd og grove ord, da dette vil være forstyrrende og «lek med ild» for mange, alle vet hva du snakker om.

Seksualitet er nydelig og hellig

Gjør en endring i undervisningen når du kommer til dette, ut av mørket og inn i lyset. Illustrer det gjerne, vær kreativ.

Jeg trakk opp en strek midt i møtesalen med «gaffatape» og valgte å stå på hver side ut fra hvor jeg var i undervisningen ved en anledning. Streken blir et kors i mot slutten og dannet da en «bro» fra mørket som mange krysset den kvelden.

Fundamentet bygget av kjærlighet til gruppen tåler Kong Salomos Høysang og hva Bibelen så nydelig beskriver om seksualitet. Guds plan og ønske for oss er så vakkert og tydelig gjennom hele skriften. Som hele mennesker med ånd, sjel og legeme er mange i et desperat behov for undervisning om temaet seksualitet.

Vær uredd og tydelig på hvordan dette skal leves ut, i ekteskapet mellom mann og kvinne og de rammene som Gud har gitt oss til vårt beste.

Jeg underviser i mange ulike sammenhenger og møter spørsmål knyttet til seksualitet som er vanskelige. De som spør vet ofte hva jeg kommer til å svare, de vil bare ha det bekreftet. Passer det, hender det jeg responderer med: «Du vet hvilket standpunkt jeg står for, men la meg fortelle deg om Guds kjærlighet til deg». Dette har endret retning i mange samtaler.

Helt fri

Frihet er noe vi alle lengter etter, og i denne sammenhengen er det viktig å sette ord på dette.

Min erfaring med å undervise om dette teamet er at en frukt av pornografi er mangel på frihet. Det er som en verkebyll som fratar mennesker frimodigheten overfor Gud, medmennesker og ektefeller, og som bringer skam og skyldfølelse.

Som Guds barn har vi en frelser som ikke bare døde for oss, men tok på seg all verdens synd og elendighet. Han står der med åpne armer med et farshjerte så ufattelig stort. Ikke hold noe tilbake, legg ut evangeliet og Guds storhet.

I avslutningen av denne undervisningen om pornografi vil det være naturlig å tilby mulighet for samtaler, bekjennelse og gjenopprettelse.

1. Bygge et fundament av kjærlighet
2. Vær ærlig og åpen
3. Bekreft identitet, bygg bro mellom ånd og sannhet
4. Undervis om temaet pornografi
5. Snakk om seksualitet ut fra Guds plan
6. Tilby frihet og personlige samtaler du er innstilt på å følge opp

Jesus sier i Johannes 4,23:

«Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.»

Ordene knytter ånd og sannhet sammen og setter  oss  i en posisjon hvor Gud lengter etter noe fra oss, tilbedere i ånd og sannhet.

Gud sine tanker om deg som sønn, datter, bror, søster, ektefelle far eller mor er vidunderlige og fulle av Hans håp!

Artikkelen ble først publisert i Mot Målet og er gjengitt med tillatelse av UIO

Kronikker

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev...