Pornografi – vårt skjulte samfunnsproblem

«Det er på høy tid å løfte opp pornografi på et politisk plan som et alvorlig samfunnsproblem.»

Av Gjermund Øystese
Seminarholder HeltFri.net

Porno er mer vanedannende enn narkotika. Porno fordrer vold, skaper perfeksjonisme, ekstremisme, usunne forventninger, usunt kroppsfokus, og egosentrisme. Porno bygger opp under ”bruk-og-kast”-mentaliteten i forbrukersamfunnet vårt, og den bryter ned samfunnsbyggende og medmenneskelige elementer som trofasthet, ærlighet, åpenhet og kjærlighet. Det er på høy tid å løfte opp pornografi på et politisk plan som et alvorlig samfunnsproblem.

”Porno? Er det så farlig da?”

Dersom man hadde spurt mennesker på gaten i Norge om hva de tenkte om menneskehandel, slaveri, barneporno, overgrep og voldtekt, vil man mest sannsynlig få til svar at disse tingene er både sosialt uakseptable og straffbare. På den andre siden er det få mennesker i dagens Norge som stiller spørsmålstegn ved hva porno gjør med oss. ”Porno? Er det så farlig da?”, ville nok mange ha svart. Pornoen er blitt allment akseptert, det vitner også tallenes tale om. La oss ta for oss noen fakta:

Mørke statistikker

Pornosider har mer internettrafikk enn Netflix, Amazon og Twitter til sammen. Norge ligger på 5. plass av alle land i verden når det kommer til konsum av porno. Den gjennomsnittlige forbrukeren av porno er gutter mellom 12 og 17 år, samtidig er det en klar sammenheng mellom porno og følelse av ensomhet, depresjon og aggressivitet. 56% av alle skilsmisser i USA oppgir pornografi som en av hovedgrunnene for skilsmissen. Det er 116 000 søk hver dag relatert til barneporno, som også er en av de raskest voksende industriene på nettet, med en inntjening på 26 milliarder kroner årlig. Og slik kunne man fortsette i det lange og det breie om statistikken rundt pornografi.

Porno likner på narkotika

I det norske samfunnet har det vært mye debatt rundt narkotika, og hvordan man kan hjelpe folk ut av det. Pornografi har mange likhetstrekk med narkotika, blant annet blir de samme vanedannende stoffene utskilt i hjernen når man bruker pornografi. Men der narkotika er substanser man kan få ut av kroppen, har pornografien en langt mer dyptgående psykologisk og fysisk effekt på mennesker. Man kan heller ikke se på folk at de er avhengige av porno. Den skaper avhengighet fordi man etter hvert må ty til hardere og mer ekstreme pornofilmer for å oppnå samme tilfredstillelse som man tidligere oppnådde med mildere pornofilmer. Sex er en relasjonsaktivitet, derfor vil porno aldri tilfredsstille et menneskes behov for nærhet, tvert i mot vil det bare øke et menneskes lengsel etter fysisk kontakt.

Første møte med sex

Det er svært bekymringsverdig at den største brukergruppen av pornografi er gutter mellom 12 og 17 år. Det vil si at mange gutters første møte med sex er gjennom en pornofilm, med alt av dens dårlige holdninger. Fakta er også at en tenåring har opptil fire ganger så høy sannsynlighet som en voksen person til å bli avhengig av pornografi. Når man er avhengig av noe vil man bruke mye tid på det, og det får stor påvirkningskraft.

Barneporno

I VG sin reportasjeserie ”Nedlasterne”, fikk man innsikt i en verden de fleste av oss ikke ønsker å kjenne til. Gjennom intervjuer med menn som har lastet ned barneporno og overgrepsfilmer, fikk vi del i deres tanker rundt disse emnene. De fleste av dem sier at de ikke ønsker å forholde seg til at barna som blir filmet lider. ”Jeg tenker ikke på dem. Ikke i det hele tatt. Du vet at det ikke er bra for dem, så du går ikke dit med tankene,” forteller en av mennene som har lastet ned barneporno.

Porno og voldtekt

Minst én av ti norske kvinner i gjennomsnitt blir voldtatt (og det finnes store mørketall). Undersøkelser som viser at pornografi skaper større aggressivitet hos mennesker, enn voldelige dataspill og spillefilmer. Når vi vet at 90% av pornofilmer inneholder vold, og en tredjedel av de som laster ned overgrepsmateriale begår overgrep selv, er det ikke vanskelig å se sammenhengen.

Jenter er horer?

Vi kan spørre oss om hvorfor tenåringer sliter med angst og depresjon, når vanlige stereotypier som blir frontet og kommunisert i pornouniverset er at jenter er horer som aldri sier nei til sex, at jenter er til for gutters nytelse, og at gutter er voldtektsmenn.
Vi kan spørre oss om hvorfor menneskehandel i form av tvungen prostitusjon er et problem, når vi samtidig vet at pornobransjen er et ynglested for menneskehandlere, og at pornobransjen er med på å skape de holdningene som gjør at mange menn ser på kvinner som objekter man kan kjøpe uten skrupler.

Menneskehandel

Frelsesarmeen viser til at pornobransjen og menneskehandelsindustrien har mange likhetstrekk. Intervjuer med kvinner i pornoindustrien er ofte identiske med historier fra kvinner som har vært sexslaver. Med en inntjening på 850 milliarder norske kroner i året er pornobransjen svært lukrativ for menneskehandlere.

Hvilket samfunn vil vi ha?

Ønsker vi at pornografi med alle dets holdninger og nedbrytende elementer skal være en definerende faktor for unge menneskers seksualliv? Ønsker vi at pornografi skal være stuerent og anbefalt av sexologer for både par og single personer, når vi vet hvordan bransjen ødelegger svært mange menneskers liv og relasjoner?

Pornografi er vårt skjulte samfunnsproblem som påvirker oss negativt, og jeg er redd for at vi ikke klarer å stoppe trenden i tide.

Artikkelen ble først publisert i Mot Målet og er gjengitt med tillatelse av UIO

Kronikker

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev...