Porno – oppskrift på voldtekt

Jeg skulle ønske at alle som er involvert i kirkelig arbeid kjenner til skadevirkninger og omfanget av pornografi. Sannheten er at «mainstream» pornografi er oppskriften på vold og seksuelle overgrep.

Når det tabubelagte ordet «porno» blir satt ord på, oppløses tabuet. Men er det er samtidig oppstått et nytt tabu, som å si: «Porno er skadelig»?

Jeg var nylig deltager på konferansen «Ungdommens råskap?» i regi av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Budskapet om porno på konferansen var i beste fall utydelig og pakket inn i det fagfolk ofte støtter seg til – «begge sider har forskningsstøtte» og «under gitte omstendigheter». Da tar en ikke noe ansvar.

Sannheten er at main stream pornografi er oppskriften på vold og seksuelle overgrep. Det må kirkelige ledere også lære.

Hvorfor tar jeg dette opp i media? Porno er ikke en privatsak. Kirkelig ressurssenter har fått min tilbakemelding, men debatten hører til i det offentlige rom – selv om det er ubehagelig og tabubelagt å si noe om hva Guds ord lærer om god og sunn seksualitet.

Jeg håper alle de 167 deltagerne leser denne teksten og noen av resursene lenket i den. Jeg skulle ønske at alle som er involvert i kirkelig arbeid kjenner til skadevirkninger og omfanget av pornografi. Det er overveldende evidens for at porno ikke bare påvirker hele mennesket – relasjonene vi lever i, hvilke tanker vi har om seksualitet, men også samfunnet vårt.

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert som et uttrykk for at kirkene tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom mennesker.

Min utfordring er: ta pornografi på alvor! Det nye tabuet er å ha en mening om hva som er godt for mennesket og i verste fall en mening som er i konflikt med den generelle samfunnstrenden.

Her er noen fakta: I 2016 kom det en metaanalyse av 22 studier fra syv ulike land som entydig viser at bruk av pornografi signifikant gir en økning av fysisk og verbal vold.

En annen metaanalyse som tar for seg 46 studier viser «clear and consistent» at eksponering av porno gir en økt risiko for å begå seksuelle overgrep og godta voldtektsmyter som «kvinner vil egentlig bli voldtatt».

Det finnes massiv kunnskap og tall knyttet til hvordan porno blant annet øker og booster menneskehandel/prostitusjon og risikoatferd knyttet til dette. Hvordan porno er ødeleggende for selvbildet både hos kvinner og hos menn. At porno kan bidra til strukturelle endringer i hjernen og skrive et «sexual script» som kan være styrende utover det en selv «vil».

Jeg møter menn som forteller meg at deres forhold til kvinner ofte blir ødelagt av fantasier som er sterkt preget av porno. De er fortvilet!

The Witherspoon Institute gjorde en omfattende analyse av de sosiale kostnadene av porno som de ekstreme lidelser kvinner blir påført og hvordan barn er særlig utsatt. Analysen ligger tilgjengelig på nett – les og gråt! Nettsteder som Fight the New Drug eller End Sexual Exploitation vil bidra til betydelig kunnskap om tematikken.

Denne teksten vil få lite «likes» og erfaringsmessig vil cirka 70 prosent komme fra kvinner. Kvinner er de som først og fremst blir krenket og utsatt for vold i pornografi. «Vi må jo ha runkemateriale», forteller unge gutter meg om hvorfor de maser etter nudes. Det er porno som lærer unge denne holdningen, og vi som voksne må tørre å konfrontere det. Ingen jenter vil eller skal være runkemateriale, de vil bli elsket og respektert. Mennesker som vet de er elsket vil ta bedre valg.

«Vi må jo ha runkemateriale», forteller unge gutter meg om hvorfor de maser etter nudes.

Porno lever i beste velgående i den nå sømløse koblingen mellom sosiale medier, YouTube(re), spill, strømmetjenester, musikk, seksualisert humor og bruken av emoji som kodespråk. Ledere som ikke har kunnskap om denne verden vil også slite med å skjønne den påvirkningen unge er utsatt for.

Gjennom heltfri.net jobber vi i dette skammens landskap. Jeg hører ukentlig historier om skam, uverdighet og avhengighet av porno. Som kirke har vi et ekstra ansvar overfor de sårbare.

Jesus Kristus var som en magnet på sårbare og knuste mennesker. Jesus Kristus var tydelig på årsak – også seksuell umoral og begjær. Jesus Kristus satte mennesker i frihet ved å uttale synden og vise stor nåde ovenfor synderen. Han presenterte en bedre historie som mennesker da og nå blir bergtatt av. Som kirke er vi kalt til å leve ut denne historien og gi den videre til de kommende generasjoner.

Kong Salomo beskriver følelsene til en brudgom i Høysangen 3.14: «La meg se din skikkelse, la meg høre din røst.» Dette er historien om hellighet, renhet og frihet! Historien om lidenskap og seksualitet i sitt rette Guddommelige element. Jeg vil oppfordre til å formidle denne historien med stor frimodighet til kommende generasjoner.

Kronikken ble publisert i Dagen 7. desember 2018

Kronikker

Tro er ikke et spill, KRIK

Tro er ikke et spill, KRIK

Tusenvis av ungdommer vil betale en høy pris for at KRIK har valgt sidebytte, draktbytte og utvist dommeren. KRIK uttaler at de vil holde fast på troen, men har valgt vekk konsekvensene av den. Unge i møte med tro trenger å utrustes til å leve som Jesu etterfølgere på...

En historie verdt å kjempe for

En historie verdt å kjempe for

Ingen historier bør stenges inne i skammens landskap. Men når historier blir fortalt, ønsker vi at mennesker skal få vite at det finnes en enda større historie de lever under. Denne historien handler om Guds uendelige kjærlighet til ethvert menneske. Uansett. Hvilke...

Kjære russ! Ikke gi etter for sexpresset!

Kjære russ! Ikke gi etter for sexpresset!

En «perfect» russefeiring handler ikke om å gjøre drøye ting og sprenge grenser. Du er for verdifull til det. Ta modige valg - som ikke styres av russekultur, pornografi eller seksualisert populærkultur. Og ta langsiktige valg - slik at du kan spare sexen til en du...