Porno er ingen guttegreie

«Kirken har ofte tidd når den burde snakke, forblitt passiv når den burde handle og fordømt når den burde tilgitt. Porno er overalt, og problematikken omkring pornografi berører alle menigheter og kristne fellesskap. Men selv om våre samtaler ambisiøst avsluttes med «Vi må snakke mer om det!», ender ofte vår frimodighet også med disse ordene. Hvordan kan vi komme i mål dersom vi gir opp ved startstreken?

Av Ingrid Vatnar Olsen
21 år, fra Hof, Åsnes i Hedmark.
Studerer tekstforfatter ved Westerdals i Oslo.

Ikke kun et mannefenomen

Selv om satistikk henviser til flest mannlige pornobrukere, betyr det ikke at samfunnets idé om at jenter holder seg langt unna all porno er sant. Det vil det kanskje overraske deg hvor mange kvinner som taust og hemmelighetsfullt sliter med seksuelle lyster, porno og onani. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange kristne jenter/kvinner som har sett, eller ser på porno jevnlig. Men det er ikke mindre tilstede i kristne miljøer av den grunn.

Den tause avhengigheten

iTro skriver om en jente i 20-årene som i lang tid slet med porno. Etter å ha lovet seg selv utallige ganger at «dette er siste gangen», forstod hun avhengighetens makt: Dette var noe hun ikke kom seg ut av alene. «Jeg visste at dette slet mange gutter med, men jeg var veldig sikker på at jeg var den eneste jenta som drev med dette,» sier hun, til tross for at rapporter viser til at 86% av alle jenter i alderen 14-18 år har sett porno

Skammen i det skjulte

En konsekvens av at kirken ofte har holdt seg passiv i møte med pornoens tyngende skyld- og skamfølelser, har forsterket nettopp disse. Er det da merkelig at jenter som ser på porno føler seg alene? Personlig har jeg aldri vært i en bibelgruppe som har hatt dette som kveldens tema, eller tatt runden i jentegjengen om hvordan vi forholder oss til dette. Når det er sagt, ønsker ikke jeg å finne skyld verken i menigheter eller hos oss jenter. Men jeg har et ønske om at vi litt etter litt kan pirke oss ut av fasaden som vi skjuler så altfor mye med. Jaget etter pornografiens tomme løgner kan skape et usynlig skille mellom det ytre livet og et hemmelig liv. Dette kan oppleves som skittent, dersom vi holder det skjult.

Falske forhåpninger

Porno er en erstatning for intimitet, også for jenter. Det er en erstatning for fellesskap med et menneske vi skal dele vårt liv sammen med. Porno formidler falske forhåpninger til hvordan kroppen skal se ut, og løgnaktige forestillinger om hvordan og hvorfor man skal ha sex. Kvinnekroppen blir kun sett på som et verktøy for sex og menns tilfredsstillelse. Dette preger våre liv, forsøpler våre tanker og påvirker våre holdninger til egen kropp og forventinger til sex.

Bare sannheten setter fri

Det nytter ikke gi «stopp porno»-sider en like på Facebook, eller nikke mekanisk til pastoren som på nølende vis prøver å sette ord på hvorfor porno er galt. Først og fremst må vi møte oss selv, slik jenta ovenfor gjorde, med ærlighet. Vi trenger ikke nødvendigvis rette fokuset mot spørsmål som hvorfor vi ikke tør å la slike tabubelagte temaer bli en naturlig del av våre samtaler om tro og tvil. Det er svært forståelig at slike samtaleemner er fylt av skam og forlegenhet. Men dersom vi ønsker å være lys og salt blant våre medmennesker, må vi erkjenne at det kun er sannheten som setter fri.

Egoisme kan få sitt utspring

I en alder av 11 år fant jeg ut hva onani hva, noe som ikke er uvanlig. Men på grunn av at jeg i den alderen aldri ble fortalt hva det egentlig var, ble jeg nysgjerrig og undersøkte videre hva dette merkelige og deilige fenomenet var. Selv om jeg verken ble avhengig av dette eller porno, kan jeg likevel tenke tilbake og ønske at jeg var foruten de valgene jeg tok. I løpet av de siste årene har det gått opp for meg hvilke konsekvenser jeg har pådratt meg selv. Jeg tror noe av min egoisme og selvopptatthet springer til dels ut av idéen om selvtilfredsstillelse. Alt handler om meg, mine følelser og mine lyster.

Skillet mellom godt og ondt

Gud har skapt sex og seksualitet innenfor tydelige og sunne rammer, på grunn av at han ønsker å beskytte oss fra det som skader og bryter ned. Likevel kan det være vanskelig å skille godt og ondt. Det kan være krevende å la Gud få forme våre tanker og vårt syn på vår seksualitet. Det er umulig for oss unge å ikke la oss prege av samfunnet rundt oss som sier: «Har du lyst, har du lov!» Samtidig kan vi lytte til hva Gud sier. For da tror jeg det blir lettere å luke ut det som er usunt og nedbrytende.

Tilgivelse

Slik en lege må undersøke såret før behandling, må vi la Guds nåde få skinne på det vonde i våre liv ved å be om tilgivelse. Det er selvfølgelig viktig å snakke om uvaner og valg som kan bryte ned, men desto viktigere er det å snakke om hvorfor det er nedbrytende og viktigst av alt: Jesu desperate ønske og lengsel etter våre hjerter. Jenta som er nevnt ovenfor, forteller om et sterkt møte med Gud den dagen hun erkjente sin avhengighet høyt for en forbeder i menigheten. «Det var som om han kom og rev av meg lenkene og fortalte meg at jeg var fri. I dagevis etterpå kjente jeg på en enorm glede jeg ikke har kjent verken før eller siden,» forteller hun. Til tross for at pornografien fikk mer og mer makt over henne, og ble trigget av alt fra kjedsomhet til ensomhet og tristhet, kom bønnen om tilgivelse seirende ut. Jesus ønsker å bære oss hjem til vår far nettopp fordi vi er svake. Vi jenter må være ærlige med hverandre og erkjenne at vi fikser ikke livet og roter det ofte til. Men det er nettopp gjennom vår elendighet at Gud ønsker å vise sin kjærlighet.

Gjøre hverandre ansvarlige

Ved å bekjenne at vi trenger Guds tilgivelse hver eneste dag, er det lettere å snakke ekte og ærlig om seksualitet, lyster og porno. Jeg ønsker ikke at vi skal møte hverandre med fordømmende blikk, men med ydmykhet. Jeg utfordrer deg til ta en samtale med dine venner om nettopp dette, og snakk oppriktig og ærlig om livet. Vi må gjøre hverandre oppmerksomme på at vi ikke er alene. Og la oss sammen rette blikket fremover mot en forandring, både i våre liv og vennekretser, samt menighetene vi er en del av. Er du med?

 «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.»

1 Tim 4,12

Artikkelen ble først publisert i Mot Målet og er gjengitt med tillatelse av UIO

Kronikker

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev...