Når taushet snakker

Barn og pornografi bør vekke en form for respons. Men tausheten knyttet til dette er skremmende. Jeg tror ikke det er med viten og vilje vi unngår å snakke, men skammen knyttet til pornografi er så sterk at den knebler oss. Er pornografi skammelig? Ja, pornografi har alltid vært og vil alltid være skambelagt. Menneskets unike verdi og at vi er skapt til en høyere hensikt enn å misbruke det mest sårbare og intime i livet, gjør at jeg mener pornografi alltid vil føre til skam. I Norge har vi regulert pornografi gjennom straffeloven. Slik definerer justiskomiteen pornografi.

«Kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av barn, lik, dyr, vold og tvang».

Kjære mor, far eller annen foresatt, dette er et tastetrykk unna for barnet ditt! Vi som kristne bør delta i debatten om ekteskapet, kjønnsidentitet og oppløsning av tidligere aksepterte normer. Som far har deltagelsen i debatten lite verdi om jeg ikke er i stand til å snakke med mine barn om pornografi. Om vi fortsetter å tie om at pornografi er menneskelig nedverdigende vil tausheten øke i takt med at barn eksponeres for pornografi.

Derfor har Tro & Medier, sammen med Familiefokus, skrevet «Klikk her, Thomas!» En bok skrevet for å sette deg som foresatt i førersetet, øke din kunnskap og bevissthet om hva barn eksponeres for på nett. Vi har tidligere skrevet mediekommentar om elefanter i kirken, og kirker består av mødre og fedre. Derfor er denne første ressursen fra HeltFri til barn og foresatte.

Det er innvevd i mitt DNA å beskytte mine barn, da er det også mitt ansvar å tilegne meg den kunnskap som trengs. Om det er å lære de grunnleggende ferdigheter i vann, trafikk eller bevist mediebruk er det mitt ansvar som foresatt at dette er ivaretatt.

Kjærlighet som tåler, gleder seg ved sannhet og som ikke gjør noe usømmelig må modelleres. Om du som foresatt ønsker å lære barnet ditt at seksuell omgang mellom to mennesker, én mann og én kvinne, er en frukt av kjærligheten Paulus så vakkert beskriver i 1. Kor 13, må dette formidles.

Forfatter Gro Dahle gav nylig ut «Sesam Sesam». Det er flott at hun våger å sette dette på dagsorden, selv om jeg er grunnleggende uenig i hva boken formidler. Boken tilbyr ikke noen form for hjelp til en ung gutt med store spørsmål knyttet til hva han har sett på nettet. Jeg er kritisk til hvilke mennesker som har gitt henne råd og hvordan boken ufarliggjør at barn oppsøker pornografi. Hva kan du gjøre? Vi er overbevist om at «Klikk her, Thomas» kan være et viktig verktøy for foresatte som ønsker å snakke med barna om bevist mediebruk. La det være et rop fra hjertet om at vi må trykke flere bøker og utvikle flere og bedre ressurser. Gi tausheten en stemme!

Når taushet snakker, opphører de fysiske lovene som tilsier at stillhet ikke kan høres. Jeg hører denne tausheten ofte i møte med mennesker og møter blikkene som så inderlig lengter etter sannheten som frigjør.

Kronikken stod på trykk i side 16 i Dagen 9. oktober 2016

Kronikker

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved...

En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Pornobransjen lykkes nå med å selge «corona porn» med gratis prøveperioder, men noen betaler en høy pris. Mer tid hjemme kan bety mer tid til å investere i gode og nære...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev...