Er porno skadelig?

Når det kommer til moralske spørsmål, vil alle sammen preges av sitt livssyn, religiøst eller ikke.

Er porno skadelig? Spørsmålet er aktualisert etter noen forunderlige presseoppslag om at politisk rådgiver i Utviklingsdepartementet, Gjermund Øystese, har stått fram som tidligere pornoavhengig.

Det må vel mildt sagt sies å være irrelevant for hans nye stilling, slik det også vil være for en rekke andre personlige forhold for de forskjellige politikerne. Men tematikken er verdt å ta tak i. Og som leder for organisasjonen Tro & Medier, som startet HeltFri.net, er det naturlig å gi en respons på disse artiklene.

Hva avgjør egentlig svaret på spørsmålet om porno er skadelig? Er det forskning som skal avgjøre det? Ja, forskning kan gi viktig innblikk og analyse av pornografiens virkninger.

I 2016 kom det for eksempel en metaanalyse av 22 studier fra sju ulike land som entydig viser at bruk av pornografi gir en signifikant økning av fysisk og verbal vold.

En metaanalyse av 22 studier fra sju ulike land viser entydig at bruk av pornografi gir en signifikant økning av fysisk og verbal vold.

En annen metaanalyse som tar for seg 46 studier viser «clear and consistent» at eksponering av porno gir en økt risiko for å begå seksuelle overgrep og godta voldtektsmyter som «kvinner vil egentlig bli voldtatt».

Andre forskningsrapporter tar for seg andre aspekt av pornografiens konsekvenser. Det finnes tall som tilsier at porno øker menneskehandel og prostitusjon. At porno kan være ødeleggende for selvbildet både hos kvinner og menn, er også velkjent. Og forskning tyder også på at porno kan bidra til strukturelle endringer i hjernen og skrive et «sexual script» som kan være styrende utover det en selv «vil».

Man kan finne støtte i forskningen for å mene at pornografi er skadelig. Samtidig må vi erkjenne at det også er forskning som tilsier det motsatte. Som peker på positive effekter av pornografi. Her må vi som samfunn, legge til rette for mer forskning. Ikke fordi den er nøytral eller gir en fasit på komplekse, moralske spørsmål. Men fordi vi trenger mer innsikt i et tema som angår svært mange.

Erfaring er også et viktig aspekt når man skal avgjøre et spørsmål om pornografiens påvirkning på oss. Det er ingen tvil om at noen kan oppleve positive effekter av pornobruk. Noen får nye ideer til sex i eget parforhold. Noen hevder at «vanlig» pornografi kan forebygge bruk og spredning av materiell som inneholder overgrep mot barn.

Samtidig finnes det også historier om mennesker som har hatt behov for stadig grovere innhold for å oppnå samme effekt – rus, om du vil – som man før fikk av såkalt mykporno. Ektefeller forteller om opplevelsen av å ikke strekke til, siden den andre må ty til kvinner på skjermen for å bli tilfredsstilt. Helsetjenester forteller om unge som har porno som læringsarena, en svært effektiv sådan, for sin seksualitet. Det fører til et usunt forhold til egen kropp, til det motsatte kjønn og til en forståelse av hva normal, god seksualitet er.

I tillegg kan vi ikke lukke øynene for hva det gjør med oss, når våre medmennesker reduseres til objekter for vår seksuelle nytelse. Vi får en objektivering som reduserer menneskeverdet – og #metoo er en helt naturlig konsekvens. Høye selvmordsrater og narkotikabruk i pornobransjen er også noe som bør få oss til å stoppe opp og spørre om det er dette vi er skapt til.

Samtidig må vi alle erkjenne at vi tolker erfaring gjennom vårt verdensbilde, vårt livssyn og vår tro. Kristen, ateist, muslim eller naturalist – eller journalist, politisk rådgiver, sexolog eller pastor – ingen er unntatt en subjektiv vurdering av moralske spørsmål. Vi velger hvilke erfaringer vi vil tillegge vekt. Derfor vil en naturalist og en kristen ha svært vanskelig for å kunne bli enige i dette spørsmålet. Begge har en forståelse av rett og galt, men det er fullstendig ulike moment som avgjør vår vurdering.

Sekularismen, som har preget vårt samfunn i lang tid, har skapt en misforståelse om at det finnes et nøytralt rom der også moralske spørsmål kan avgjøres gjennom objektive kriterier. Slik er det ikke. Derfor vil min tro, og basis i HeltFri.net, ta utgangspunkt i en tro på at Gud har skapt mennesket som seksuelle vesener, med grenser og fri vilje, med mulighet til å forvalte seksualiteten, men med konsekvenser når valgene tas på tvers av hva Guds gode vilje er.

Og der ramlet mange av lasset. For det å trekke Gud inn i en argumentasjon om pornografi gjør at man settes på sidelinjen av en offentlig debatt. Kanskje det er derfor man tilsynelatende stiller spørsmål ved en politisk rådgivers vurderingsevne, siden han lar troen bidra til å definere sitt syn på pornografi?

La oss alle være ærlige: Forskning kan hjelpe oss et godt stykke på vei, slik også erfaringer kan. Men når det kommer til moralske spørsmål, vil alle sammen preges av sitt livssyn, religiøst eller ikke. Derfor hevder jeg trygt at pornografi er skadelig. For meg tar det utgangspunkt i et bilde av en Gud som vil oss godt og har skapt oss med gode grenser. Men deretter er det både forskning og erfaring som gir gode og grundige argumenter for å hevde at et liv uten porno er et bedre og rikere liv.

Kronikken ble publisert i Dagbladet 8. februar 2019

Kronikker

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved...

En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Pornobransjen lykkes nå med å selge «corona porn» med gratis prøveperioder, men noen betaler en høy pris. Mer tid hjemme kan bety mer tid til å investere i gode og nære...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Kronikken er skrevet av Bergitte Viste og ble først publisert i VG 18. mars. 2019 Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev...