Hvordan ære Gud i alt?

– Jesus reiser opp mennesker og møter oss midt i smerte, lidelse og synd. Han satte ikke synd i kategorier. Jeg er i samme desperate behov for hans nåde som de med homofile følelser. Jeg skulle inderlig ønske at vi som kirke klarte å kommunisere dette bedre. Jeg skulle gjerne sett kirkebygninger fulle av de med homofile følelser som oppsøkte Guds nåde på lik linje med meg, uten å ville skrive om teologien.

– Jesus var ærlig og utviste en kjærlighet som sjokkerte mennesker han møtte som hadde forventet avvisning. Smerte, fortvilelse og skam ble satt ord på, og Guds nåde berørte mennesker i deres sårbarhet. Jeg strekker meg etter dette! I mange samtaler om vanskelige temaer som sex før ekteskapet, samboerskap, porno, onani, utroskap og homofile følelser utfordrer jeg ofte med dette: Hvordan ære Gud i alt?

Alexis Lundh i «Stiller svakt i møte med mennesker», Anne Gustavsen, Korsets Seier, 07.10.2019

Alexis påpeker at trofasthet, stabilitet, sensibilitet og sårbarhet er noe de fleste vil være enige om er verdifullt for mennesker. Der tror han den kristne tro har bedre svar å gi enn mange tenker over.

«Jo mer jeg jobber med dette, og jo dypere jeg graver i det, jo mer frimodig blir jeg på det standpunktet at Gud har ment normene til det aller beste for oss.»

Alexis Lundh i «-Ungdom sperrer opp øynene når de får høre hva Bibelen sier om seksualitet«, Tore Hjalmar Sævik , Dagen Pluss, 31.05.2019.
En mann løfter hendene mot himmelen

Artikler

Uke 6

Uke 6

Det nærmer seg februar og Uke 6, et undervisningsopplegg som brukes på en rekke skoler, om seksualitet, kropp og kjønn. Hva gjør du? Hvordan kan du forberede barna dine på det de vil få servert denne uken? Du vet at deler av stoffet som blir undervist går mot Guds...

Vær frimodig!

Vær frimodig!

«Streite, kristne ungdomsleder, vær så snill å undervise om seksualitet.» Dette skriver Ashleigh Hull i en blogpost på nettsiden Living Out. Hull kjenner selv tiltrekning til begge kjønn og...

Kroppens teologi

Kroppens teologi

Kroppens teologi er et prosjekt der vi samarbeider med flere andre organisasjoner og kirkesamfunn. I dette et grunnlagsdokument ønsker vi å formidle en bedre historie om identitet, kropp, kjønn og seksualitet.