Vi spør Alexis

Vi har prøvd å samle noe av «gullet» fra sendingene hans på Facebook og koblet de sammen med et spørsmål.

Sjekk ut filmene

Alexis treffer et sted mellom 6000 og 8000 ungdommer i året. Etter seminarer blir han stående igjen å prate med ungdommer som oppsøker ham. De ønsker å vite mer og søker hjelp. Alexis fortsetter samtalen over tid. Noen ganger gjennom e-post, andre ganger på SMS og telefon. Han ser forandringer i ungdommene

Den digitale verden gjør ungdom mer sårbare enn tidligere. Vår erfaring er at ungdom som har en identitet forankret i den kristne tro, ikke har så lett for å søke bekreftelse ved å blottlegge seg på nettet. De vet de er elsket av Gud. Det er dette Alexis deler med ungdommene – at de er elsket. Av Gud. Uansett.

I møte med ungdommene er det viktig med oppdatert kunnskap om ungdomskultur og medietrender, men enda viktigere er gudsaspektet. 

Alexis tar ofte opp mobilen når han er ute og reiser og forteller hvor han er og hva han skal gjøre/har gjort direkte på Facebook. Er det noe mer du lurer på som du ikke har fått svar på? Send oss gjerne en mail med spørsmålet, så skal vi prøve å svare så godt vi kan og kanskje lage en video som kan havne under her.

Video

Identitet og seksualitet

I dag ble en ny nettside som inkluderer seks videoer for kristne ungdomsledere og menigheter om identitet og seksualitet publisert. Flere organisasjoner, inkludert Tro & Medier, har samarbeidet om ressursen. Målet for videoserien er å inspirere ungdomsledere og...

En bedre historie – UL 2022

I en tid med enorm påvirkning, ulike strømninger og grenseløshet, trenger vi en bedre historie om hvem vi er for å navigere vår forståelse av kropp, identitet og seksualitet. En historie som er bedre enn hva vi vanligvis blir formidlet i kulturen vår. Denne historien...

En bedre historie

Alexis undervisning fra gudstjenesten i Hamar Frikirke 7. februar 2021. Temaet er “En bedre historie”. Alexis oppfordrer oss til å ha frimodighet rundt ren seksualitet og ærlighetskultur i møte med tabubelagte temaer.