Identitet og seksualitet

I dag ble en ny nettside som inkluderer seks videoer for kristne ungdomsledere og menigheter om identitet og seksualitet publisert. Flere organisasjoner, inkludert Tro & Medier, har samarbeidet om ressursen.

Målet for videoserien er å inspirere ungdomsledere og kristne ledere til å gjøre den bibelske fortellingen om seksualitet til sin egen og utruste dem til å kunne samtale med tenåringer om seksualitet på en frimodig, trygg og klok måte. Videoserien består av følgende seks episoder:

  1. Disippelskap
  2. En bedre historie (om seksualitet/ekteskap/singelliv)
  3. Kjønn og identitet
  4. Homofilt samliv
  5. Porno
  6. Grenseoverskridende adferd

  Hver video består av en intro med en samfunnsmessig og historisk kontekst, en undervisningsdel og til slutt formidler et menneske noe om hvordan han eller hun har erfart dette i eget liv. Videoserien suppleres med et ressurshefte som inkluderer spørsmål til samtale.

  Alexis Lundh i HeltFri.net er en sentral bidragsyter i filmene. Han forteller at behovet for denne ressursen er stort:
  – Det er nødvendig og viktig å utruste mennesker i kristne miljøer til å snakke om vanskelige og sårbare spørsmål og gi dem en trygg plattform forankret i Bibelen, sier han.

  Undervisningen er ment for mennesker som ønsker å være Jesu disipler, og derfor starter serien med fokus på disippelskap.
  – Vi er opptatt av at kristne ungdomsledere skal få et solid fundament for liv og tjeneste, sier Vegard Tennebø fra Normisjon, som er en annen bidragsyter i serien.
  – Vi trenger også å snakke om porno i våre kristne sammenhenger, fordi den er så ødeleggende for en sunn og god seksualitet. Vi vil skape trygge og gode ungdomsmiljøer som forebygger grenseoverskridende atferd slik at mennesker ikke blir tråkket på og misbrukt. Dessuten angår disse temaene alle, presiserer han, og legger til at serien kan fungere like godt for voksne som for ungdom.

  Serien er et samarbeidsprosjekt mellom Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, Misjonssambandet og Misjonssambandet Ung, Indremisjonsforbundet og ImF-ung, Tro & Medier, Laget (NKSS) og Ungdom i Oppdrag (UiO).

  Du finner serien på den nye nettsiden https://identitetogseksualitet.no/

  I forbindelse med lanseringen av nettsiden svarte Alexis på spørsmål i Dagsnytt 18.

  Video

  Den seksuelle revolusjonens kostnader

  Den seksuelle revolusjonens kostnader

  Dette seminaret med Bergitte Viste fra Veritaskonferansen 2020 fokuserer på de personlige og samfunnsmessige kostnadene av den seksuelle revolusjonen. I tillegg utforskes lengslene som driver en slik revolusjon. Hun dykker også ned i den bedre historien om seksualitet...

  Porno

  Porno

  Vi har et samfunn og en generasjon hvor mange er fanget og formet av porno. Men hva gjør dette med oss som mennesker og finnes det en vei ut fra avhengigheten?🤔Lytt inn samtalen Daniel Sæbjørnsen har med Alexis.

  Seksualiteten: Har vi en bedre fortelling?

  Seksualiteten: Har vi en bedre fortelling?

  Mange ser på Bibelens seksualmoral som avleggs, livsfornektende og ulevelig. Men hva er egentlig Bibelens fortelling om seksualiteten? Har vi en bedre fortelling enn alternativene som tilbys oss i kulturen?