Følger kirken med på pornofronten?

Før var det stort om vi fant et slitt magasin med nakenbilder i veikanten, nå kan hvem som helst se hva som helst. Dette skaper problemer for kommunikasjonen mellom generasjoner. Også i kirken.

Av Kristin Rudstaden
Daværende daglig leder for GuttogJente.no

Etter en ringerunde til forskjellige kirkesamfunn, menigheter og kristne organisasjoner, vil jeg nevne noen av de gjennomgående holdninger til pornografi. Jeg vil presisere at dette ikke er en undersøkelse, kun inntrykk vi sitter igjen med etter mange samtaler.

Vi er i et generasjonsskifte, hvor den verden vi forholder oss til i dag er helt annerledes enn for bare 10-15 år siden. På grunn av internett har vi en tilgjengelighet og en mellommenneskelig kommunikasjon som har utviklet seg enormt. Før var det stort om vi fant et slitt magasin med nakenbilder i veikanten, de som virkelig ville se porno måtte dra på videosjappa og møte blikket til kassadama. Nå kan hvem som helst se omtrent hva som helst. Vi trenger ikke møte blikk eller spørsmål, og det er lett å skjule spor etter seg på pc og mobil.

Dette gjør noe med kommunikasjonen mellom generasjoner, fordi man har så forskjellige erfaringer. Det kan være problematisk med et svakt språk rundt tematikken og en realitetsorientering som er noe mangelfull. Da kan vi også spørre om kirken greier å henge med på utviklingen og kommunisere godt til den yngre garde.

Sprikende meninger

Det er svært forskjellig fra kirke til kirke hvordan de forholder seg til temaet pornografi.
Noen mener at bevissthet rundt porno er en del av disippelgjøringen og det å leve nær Jesus, uten at man går noe nærmere inn på det. Andre menigheter synes dette er veldig viktig, og vil bygge opp tillit og være strategiske før man kommer inn på tema. Samtidig ser de at det tar tid, og det er vanskelig å finne arenaer hvor det er naturlig å sette fokus på tema slik at det vil bære gode frukter. Midt i det kjenner man på en utilstrekkelighet i forhold til «er det riktig og bra for deg, så er det sant for deg»- påvirkningen samfunnet generelt legger innover enkeltmennesker. Andre igjen mener at pornografi først og fremst er et privat anliggende og vil ha mer informasjon om de skal sette mer fokus på dette. Likevel er det mange som gjør en veldig god jobb i møte med den enkelte, og gir hjelp og veiledning gjennom samtaler, sjelesorg og mentorrelasjoner!

Mer enn onani til pornofilm

Utover dette kan man få et generelt inntrykk av at menigheter ikke ser alvorligheten, omfanget og konsekvensene av porno. Porno er en del av et stort tema som nødvendigvis handler om mer enn onani i forbindelse med en pornofilm. Det handler om at vi må forholde oss til vår egen seksualitet. Vi har tanker, fantasier, ser filmer, reklamer og mennesker rundt oss som bevisst spiller på sex. Vi må hele tiden forholde oss til hvordan vi ser på og tenker om mennesker rundt oss. De fleste menigheter er enig at det er viktig å få god veiledning og snakke åpent om hvordan det påvirker oss. Men, det er bred enighet om at det er omtrent fraværende.

Undervisning må inn tidligere

Kristne ungdom er mye mer bevisst, men vi ser en forvirring i forhold til grensesetting og mangel på undervisning om forhold til egen seksualitet, tanker, fantasier og objektivisering. Det er stort sett ingen undervisning om dette, kanskje en time i løpet av konfirmantåret. Dette holdt kanskje i 1995, men holder ikke nå. De fleste har sett porno i en alder av 11 år, og mange fortsetter å bruke det. Vi mener at god undervisning må inn mye tidligere enn i konfirmantalder.

Også mange voksne bruker mye porno, og det kan skape vanskeligheter i parforholdet. Om de er kristne eller ikke, så blir det ofte et tema man ikke snakker så mye om. Da klarer man heller ikke følge opp barna på dette området. Det at porno er så utbredt i kristne ekteskap kan gi konsekvenser som skjevhet i erfaring, tanker, ønsker og på hvilken måte sexlivet styres av impulser. Dernest problemer i forhold til intimitet, sexliv og mangel på god kommunikasjon.

Artikkelen ble først publisert i Mot Målet og er gjengitt med tillatelse av UIO

Kronikker

#Metoo i skolegården: Det er ikke sant at gutter bare er sånn

#Metoo i skolegården: Det er ikke sant at gutter bare er sånn

Porno lærer gutter at jenter er runkemateriale. Kjære Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund Tusen takk for at dere sier ifra om helt uakseptabel språkbruk og holdninger i skolen! Takk også for at dere klatrer opp på skuldrene til de modige kvinnene som før dere har...

Er porno skadelig?

Er porno skadelig?

Når det kommer til moralske spørsmål, vil alle sammen preges av sitt livssyn, religiøst eller ikke. Er porno skadelig? Spørsmålet er aktualisert etter noen forunderlige presseoppslag om at politisk rådgiver i Utviklingsdepartementet, Gjermund Øystese, har stått fram...

Porno – oppskrift på voldtekt

Porno – oppskrift på voldtekt

Jeg skulle ønske at alle som er involvert i kirkelig arbeid kjenner til skadevirkninger og omfanget av pornografi. Sannheten er at «mainstream» pornografi er oppskriften på vold og seksuelle overgrep. Når det tabubelagte ordet «porno» blir satt ord på, oppløses...