Nettvett og fasene

Introduksjon

Tro & Medier har laget en videoserie i samarbeid med Misjonskirken Ung, Fribu og UNG Baptist, der de snakker om nettvett i de ulike fasene barn og unge er i. Vi anbefaller lærere å tipse foreldrene om deres rolle i forhold til nettvett. Filmene kan også vises på foreldremøter. Velg filmen for fasen som samsvarer med barnas alder.

0-5 år

I denne videoen snakker Alexis Lundh om foreldrerollen og mediebruk i fasen 0-5 år, der nøkkelordet er «omfavne».

6-9 år

I denne videoen snakker Alexis Lundh om foreldrerollen og mediebruk i fasen 6-9 år, der nøkkelordet er «engasjere».

10-12 år

I denne videoen snakker Alexis Lundh om foreldrerollen og mediebruk i fasen 10-12 år, der nøkkelordet er «bekrefte».

13-18 år

I denne videoen snakker Alexis Lundh om foreldrerollen og mediebruk i fasen 13-18 år, der nøkkelordet er «mobilisere».

16-18 år

I denne videoen snakker Alexis Lundh om foreldrerollen og mediebruk i fasen 16-18 år, der nøkkelordet er «mobilisere».

Spørsmål til hver fase

Mest effekt vil du ha av filmene dersom du kombinerer det med egen refleksjon. Det er derfor vi har utviklet noen spørsmål til hver av filmene. Spørsmålene er ment som igangsettere for samtaler, både mellom voksne, og mellom voksne og barn/unge. At de unge reflekterer over eget nettbruk har stor verdi. Her kan du som voksen gå foran som et godt eksempel – i tillegg til at du også vil kunne ha stor glede og nytte av å reflektere over egen bruk av nettet. 

Tilbakemeldinger

«Takk for god undervisning som både gir mer kunnskap om nettbruk og som bevisstgjør meg på det viktige ansvaret jeg som mor har i forhold til å være til stede i barnas mediehverdag. Takk også for oppmuntringen til å fortsette med å bekrefte barna våre for den de er og for det gode de bidrar med. Det utfordrer meg alltid å tenke på at spørsmålet ikke er OM barna mine blir påvirket, men spørsmålet er heller HVEM som påvirker dem. Vi som foreldre må aktivt bruke den stemmen vi har til å snakke alt som er sant og godt inn i livet til barna våre Kjerstin Kjøndal, firebarnsmor

«Som barneleder er det utrolig fint å ha et verktøy om dette utfordrende og treffende temaet som kan brukes inn mot foreldre i menigheten. Filmene om faser og nettvett er aktuelle og tydelige. De er også et redskap for refleksjon og samtale både med stab, frivillige og foreldre i menigheten.»  Linda Kvavik, barneleder Lyngdal Frikirke 

«Filmen har et positivt fokus på relasjonen mellom foreldre og barn og betydningen av å være engasjert i barnas mediebruk i denne alderen. Barnas perspektiv er med gjennom fokuset på at barna lar seg engasjere og er åpne for verden. Filmen viser at vi foreldre er viktige for barna i denne fasen når det kommer til deres inntreden i sosiale media. Filmen snakker også om hvordan vi kan være med å vise barna vei med tanke på å få et godt syn på egen kropp og egne grenser. Videre kan filmen sette mot i foreldre som kjenner seg maktesløse i møte med internett og sosiale media.» Inga Lande, trebarnsmor etter å ha sett «6-9 år – Engasjere»

«Det er viktig at jeg som foreldre kan vise nettvett, ved å respektere aldersgrenser og tilpasse innholdet så godt det lar seg gjøre. Jeg er som i alle andre deler av oppdragelsen en rollemodell. Derfor er det viktig at jeg engasjerer meg og bryr meg ved å stille spørsmål om hva barna har opplevd på SoMe og ellers på nettet, like dagligdags som andre opplevelser i løpet av dagen. Så sjekk ut videoene om nettvett som T&M sammen med frikirkene har produsert for å veilede deg i hvordan tenke lurt om nettvett.» Margareth Eikstad

Historien bak

Fire kristne organisasjoner står bak filmene om nettvett og faser.

Rapporter fra Medietilsynet

Medietilsynet forsker på barn og unges medievaner. Her kan du blant annet finne rapporten fra 2018 hvor de blant annet forteller at et stort antall foreldre ikke bruker mye tid på å sette seg inn i barns medieliv.

Video

Pornokulturens konsekvenser

Pornokulturens konsekvenser

Vår kultur anser porno som uskyldig moro, og en fanebærer i frigjørings-kampen mot de gamle snerpete grensene. Men hva er det pornografien byr oss? Og hva skjer når pornokulturen preger den allmenne kulturen? Hva viser statistikkene om konsekvensene av pornokulturen?...

Muligheter

Muligheter

Alexis prater om hvordan vi er skapt i Guds bilde. Vi må starte med en erkjennelse av at Gud er god og vil oss godt. Hvordan kan vi benytte mulighetene Gud gir oss til å fortelle en bedre historie om trofast kjærlighet til mennesker som søker etter mestring,...

Vi spør Alexis

Vi spør Alexis

Vi har prøvd å samle noe av «gullet» fra sendingene hans på Facebook og koblet de sammen med et spørsmål.Alexis treffer et sted mellom 6000 og 8000 ungdommer i året. Etter seminarer blir han stående igjen å prate med ungdommer som oppsøker ham. De ønsker å vite mer og...