Informasjon til arrangør

Fra ord til handling

Våren 2018 starter vi opp den første «HeltFri gruppen» som vil gå over fire kvelder. HeltFri.net tar fullt ansvar for undervisningen og det vil være Alexis Lundh som kommer til å lede gruppene sammen med resurser i lokale kirker. HeltFri Gruppe et forum hvor menn snakker ærlig om livet og det vil bli formidlet kunnskap om nettopp dette. For de som er en del av type cellegrupper blir det et svært nyttig redskap inn i disse.

Alexis Lundh

Alexis Lundh

Leder, Heltfri.net

Epost: alexis@troogmedier.no
Telefon: 455 04 460

Innhold i undervisningen

Undervisning fra Heltfri.net vi inneholde følgene elementer selv om undervisningen er dynamisk og tilpasses den konkrete bestillingen.

 • Verdier
 • Mediepåvirkning
 • Definisjonsretten på kjærlighet
 • Seksualitet som en frukt av kjærlighet
 • Grenser
 • Skam
 • Pornografi som læringsarena
 • Relevant statistikk og forskning knytte til pornografi
 • Konkret råd/veiledning
 • Et liv i sannhet

Teknisk informasjon ved HeltFri undervisning

Det brukes en presentasjon med lyd og bilde. Om ikke annet er avtalt bruker vi egen Mac og krever da kabler (bilde/lyd) frem til scenen. Opptak/streaming må avtales i forkant. Vi har overgang til VGA/HDMI og AUX (minijack) til lyd.

Praktisk informasjon ved HeltFri undervisning

Erfaringsmessig vil det være mennesker som har spørsmål og utfordringer knytte enten til eget liv eller relasjoner de står i. Det er derfor ønskelig at arrangør legger til rette for en trygg ramme hvor det er voksne modne ledere tilstede av begge kjønn som har mulighet til å samtale/lytte i etterkant. I settinger hvor konkrete utfordringer vil bli gitt, ønsker vi et møte i forkant med ledere for å å gi noen råd og innspill.

Kostnader HeltFri undervisning

Det faktureres 4000,- i honorar for et enkeltseminar. Det tilkommer reise/kost etter statens satser. Ved større arrangementer og flere undervisningsbolker avtales honorar i forkant. Ved overnatting ønsker vi ikke å bo privat.

Skole

Undervisningen fra HeltFri.net er blitt brukt fra 3. klasse til 3.vgs. Flere skoler har hatt oss inne i temadager med spesifikke fokusområder. Ved skolebesøk har vi en tette dialog med skolen og undervisningen kan tilpasses etter ønske fra skolen. Gjennom arbeidet i Tro & Medier innehar vi solid kompetanse om bevist mediebruk og påvirkning som mange skoler ønsker vi implementerer i undervisningen.

Kostnad ved skolebesøk 4000 + reise/kost 

Folkehøgskole

Året på̊ folkehøgskole blir for mange stående som et av de beste i livet. Tid til vennskap, opplevelser, utforskning å utvikling. Mange sterke og personlige uttrykk som mange tar med seg videre i livet. Vi vet at mange elever på folkehøgskole ikke har et bevist forhode til tro derfor er undervisningen spisset på refleksjon. HeltFri har klare meninger, men samtidig har vi stor respekt for eleven uansett meninger og livssyn. Ved siden av plenums kommunikasjon legges det opp til interaktiv kommunikasjon med Kahoot som plattform.

Kostnad lørdagsseminar 4000 + reise/kost 

 • HeltFri vil formidle kunnskap

 • HeltFri vil inspirere til en gjennomtenkt livsstil

 • HeltFri vil skape glede over skaperverket

 • HeltFri vil formidle trygghet rundt egen seksualitet

 • HeltFri vil utfordre til å ikke bruke pornografi som læringsarena

Booking

Vi oppfordrer til å tenke bredde ved bestilling av undervisning fra HeltFri.net. T&M er en tverrkirkelig organisasjon og vi kjenner godt kirke landskapet i Norge gjennom våre eiere og nettverk. I en bestilling trenger vi følgende informasjon.

Vårt bookingskjema oppdateres og er ikke tilgjengelig. Ta kontakt med alexis@troogmedier.no hvis du ønsker å booke et seminar. 

 

Kontakt

Vi hører gjerne fra degSend oss gjerne spørsmål du har rundt tematikken

  v

  Telefon

  455 04 460
  56 31 40 50


   

  Finn oss

  Fjøsangerveien 45

  5054 Bergen

  Gi en gave

  Vipps: 55256

  Kontonummer 3000.14.66824