Hvor ble holdningen til å spørre om, presse til eller oppbevare «nudes» født?

aug 17, 2018 | Kronikk

Av Alexis Lundh

leder av
Helfri.net

Min foreldregenerasjon valgte taushet, ikke minst i spørsmål om seksualitet. Dersom den strategien velges videre, blir det mediene som oppdrar våre barn.


Skolestarten er her igjen. Barn og unge, med mobilen som fast følge, møter sine klassekamerater igjen etter ferien, eller møter en ny hverdag på nye skoler. For noen innebærer det møtet et press om å sende nakenbilder av seg selv. Hva vi som mødre og fedre gir barna av ballast, vil kunne avgjøre hvilke valg de tar.

I Aftenposten 11. august skriver Stine Nygård og Ingela Lundin Kvalem: «Ikke si til ungdommen ‹Ikke send nakenbilder›», begrunnet i faren for å være moralistisk. Dette er jeg sterkt uenig i. Historiene om unge i livskriser etter deling av nakenbilder, såkalte «nudes», burde være rikelig til at slike råd ikke ble gitt. Tvert imot trenger vi voksne – mødre og fedre – som våger å være tydelige, snakke sant om kjærlighet og grenser, og demonstrere dette i eget liv.

Frykten for moralisme har i altfor stor grad ført til at voksne ikke våger å veilede ungdommer i moralske spørsmål, ikke minst fordi det kan føre til skam hos den unge. Dette er en feilslått strategi. Hadde voksne våget å være tydeligere, kunne mange vonde situasjoner vært avverget. Min foreldregenerasjon valgte taushet, ikke minst i spørsmål om seksualitet. Dersom den strategien velges videre, blir det mediene som oppdrar våre barn.
Har du utstyrt dine håpefulle med en smarttelefon, kan det fort være han eller hun som rundt neste sving har sendt eller videresendt et nakenbilde. Hva gjør du som forelder, enten for å forebygge, eller for å håndtere en situasjon der et bilde er delt?

Har du utstyrt dine håpefulle med en smarttelefon, kan det fort være han eller hun som rundt neste sving har sendt eller videresendt et nakenbilde.

For det første trenger barn og unge å forstå de svært alvorlige juridiske aspektene ved å videresende et nakenbilde. For det andre må du som forelder være ærlig, tydelig og ta deg tid til å bygge tillit. Snakk med barna. Lytt til dem. Og gjennom alt du gjør – vis kjærlighet. Unge må oppleve seg verdifulle, for det som er verdifull blir tatt vare på. Da må det settes grenser. Nakenhet er vakkert innenfor rette rammer. Våg derfor å snakke om hva de gode rammene er. Er alt «love», som noen vil hevde? Er det «Ex on the beach», seksualisert popkultur eller pornografi som skal definere hvor nakenhet og seksualitet hører hjemme? Å prege våre barn er en av de viktigste oppgavene vi har som voksne; det vil utruste de til å ta gode og sunne valg også på nett. Sett ord på det vakre, sensitive og det sårbare. I mine mange møter med unge som har både delt og videresendt «nudes» handler det alltid om et verdisyn, på seg selv eller på andre. Hvor blir den holdningen som sier at det er ok å spørre om, presse til eller oppbevare «nudes» født? Seksualisering og pornografien må ta en stor del av skylden, men kan ikke måle seg med det fravær av voksne mange unge opplever.

13 prosent av unge mellom 13 og 18 år har delt nakenbilde av seg selv det siste året

I en undersøkelse fra Medietilsynet i vår, kom det frem at 13 prosent av unge mellom 13 og 18 år har delt nakenbilde av seg selv det siste året. For 15-årige jenter var tallet 20 prosent og blant gutter på 18 år hadde én av fire delt «nude» av seg selv. Hvis vi samtidig erkjenner at vår nakenhet berører det næreste og mest sensitive i oss mennesker, forstår vi at bak statistikken befinner det seg mange sårbare unge. Jeg tror ikke at taushet på dette området er gull. Særlig ikke om vi skal kunne se den kommende generasjon i øynene.

Unge vil utforske og tøye grenser, de er skapt til det! Det er dette som er noe av det både skremmende og underfulle David skriver om i Salme 139. Vi elsker historier om unge som lever ut sitt potensial.

Samtidig fortjener unge voksne som går med dem på veien. Noen som ungdommene kan bryne seg mot, noen som våger å være tydelige, samtidig som de løfter de unge opp når de faller. Og støtter dem i deres sårbarhet. De trenger bedre råd enn at alt er «love» og at det er deres egen subjektive følelse som skal være styrende i alt. Om det er russetur til Hellas, deling av intimbilder på nett, hvordan pornografi er som gift eller hvordan gymgarderober skal merkes, trenger vi mødre og fedre som våger å snakke med sine barn om alt som er vanskelig.

Faget livsmestring er på vei inn i skolen. Det er positivt, men kan på ingen måte erstatte rollen til mor eller far. Livsmestring oppstår først og fremst i nære relasjoner, der kjærlighet blomstrer, grenser beskytter og nåden løfter opp. Når barn og unge får dette, vil de stå rustet til å møte livets mange utfordringer, også med mobilen som fast følgesvenn.

Kronikken stod på trykk på side 3 i Dagen 17. august 2018

Porno er et samfunnsproblem

Porno er et samfunnsproblem

Hvor mange gutter må gå på Viagra før vi tør å snakke om porno som et folkehelseproblem? Kanskje har du aldri googlet «porno» og kjenner avsmaken langt opp i halsen bare ved tanken på hva du da ville møtt. Kanskje er du en av dem som jevnlig tar turen innom noen av...

Pornokulturen og #metoo

Pornokulturen og #metoo

Er det egentlig så rart at vi lever i et samfunn med seksuell trakassering når pornografien er det som definerer synet på barn og unges seksualitet? I Aftenposten mandag 4. mars skrev Ea, Ellisiv og Ella på 14 år om at #metoo aldri kom til skolegården. Deres...

Kontakt

Vi hører gjerne fra degSend oss gjerne spørsmål du har rundt tematikken


  v

  Telefon

  455 04 460
  56 31 40 50


   

  Finn oss

  Fjøsangerveien 45

  5054 Bergen

  Gi en gave

  Vipps: 55256

  Kontonummer 3000.14.66824